Flere kan få bedre psykisk arbejdsmiljø i kommuner

Fra den 1. august 2016 er der igen åbent for rekvirering af SPARK-konsulenterne, og de kommunale arbejdspladser kan igen kunne søge om SPARK’s støtte. SPARK står for 'Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne' og er et resultat af de seneste overenskomstforhandlinger. Der har været stor efterspørgsel på SPARK-konsulenterne og derfor er der nu ansat yderligere tre konsulenter.

SPARK medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

SPARK-konsulenterne tilbyder støtte indenforn fire temaer:
1. Forandringer og omstillinger
2. Samarbejde
3. Vold og trusler
4. Arbejdets indhold, omfang og udførelse

Der kan søges via ansøgningsblanketten på sparkweb.dk. Den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed. Det betyder, at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at søge.

SPARK-konsulenter vil gennem dialog og faglig støtte medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO).