Flere lærepladser skal sikre flere faglærte

En af de ting, der kan gøre det bøvlet at tage en erhvervsuddannelse er manglen på lærepladser. I dag har knapt halvdelen af eleverne en læreplads, når de slutter grundforløbet. Og det bidrager til et alt for stort frafald på mange af uddannelserne.

Med i den nye trepartsaftale mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen er derfor en målsætning om, at der skal stå en læreplads klar til mindst 80 procent af elevene, når de slutter grundforløbet. Ambitionen er også, at der indgås aftaler om længerevarende lærepladsforløb i modsætning til i dag, hvor mange elever må veksle mellem en række korte forløb hos samme eller forskellige arbejdsgivere og skolepraktik ind i mellem. Det skaber kaos og usikkerhed hos eleverne og også det får mange til at droppe uddannelsen. Hos ernæringsassistenterne er der dog et begrænset antal korte forløb.

Fra 2022 skal de korte aftaler derfor erstattes af ordinære aftaler og kombinationsaftaler og den enkelte elev må ifølge trepartsaftalen højst udsættes for én kort lærepladsaftale i sin uddannelse.

Skolerne skal tage en del af ansvaret for at skaffe lærepladser

Trepartsaftalen overlader samtidig en del af ansvaret for at skaffe en læreplads til erhvervsskolerne og de faglige udvalg. Parterne var enige om, at det ikke er rimeligt, at den udfordring alene hviler på eleverne selv.

Der er afsat halv mia. kroner om året fra 2021 og frem til at understøtte initiativer, der kan skaffe flere lærepladser og højne kvaliteten af uddannelsen. Nogle af pengene skal bruges til delvist at fastholde den forhøjede lønrefusion som arbejdsgiverne har fået i 2020, mens eleverne er på skole.

Brug også kræfter på at rekruttere unge til uddannelserne

– Det er en god og nødvendig trepartsaftale. Vi har i høj grad brug for at flere uddanner sig til ernæringsassistenter, da viden om ernæring, mad og måltider har afgørende betydning for folkesundhed og livskvalitet, siger Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

– Jeg vil derfor opfordre til, at der, sideløbende med at mobilisere lærepladser, også sættes massivt ind på at rekruttere unge til uddannelserne, det gælder ikke mindst ernæringsassistentuddannelsen.

I forbindelse med aftalen blev det besluttet konsekvent at bruge begreberne læreplads, elever og lærlinge – i stedet for praktikplads og praktikanter

Kilde