Fodsved giver miljøproblemer

Mere forurening

Forskeren Richard Arvidsson fra Chalmers Tekniske Högskola i Sverige har i en doktordisputats regnet sig frem til, at indholdet af sølv i slam fra rensningsanlæg vil blive fordoblet, hvis alle køber et par sokker om året med sølvpartikler i.

Sølv

For at bekæmpe lugten af fodsved forsyner nogle producenter af arbejdstøj sokker med nanopartikler af sølv. Sølvpartiklerne dræber de baktier, der udvikler svedlugten. Partiklerne river sig løs under vask og ryger med afløbsvandet ud i kloakken og videre til et rensningsanlæg.  

Miljø

Sølvpartiklerne ender i slam. Slam fra rensningsanlæg bruges som gødning på marker og kan på den måde skade miljøet.  

Kilde