Fødevareminister husk de svageste

Gode initiativer

Fødevareminister Mette Gjerskovs udspil ”Sund madglæde” har mange gode initiativer, men mangler initiativer for de svageste grupper i samfundet, mener formanden for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Venter på næste udspil

Ghita Parry venter med spænding på det næste udspil fra den socialdemokratiske minister.- Vi er meget glade for de initiativer, som udspillet ”Sund madglæde” fremlægger. Vi er jo også selv en aktiv partner i de fleste af dem. Men vi havde håbet at udspillet havde taget fat om problemerne for de svageste og mest udsatte i vores samfund, siger hun.

Brug for mere end et skub

Ghita Parry understreger, at hvis regeringen vil gøre noget for de svageste i vores samfund, og skabe mere lighed i sundheden, er der behov for mere end et venligt skub og bedre information.- Den største udfordring i dag, ligger ikke hos den gennemsnitlige børnefamilie, men hos de mange patienter på hospitaler, de ældre på plejehjemmene og børnene af de dårligst stillede forældre. Der er simpelthen behov for nogle mere håndfaste initiativer, hvis vi skal nå ud til de svageste grupper, udtaler formanden.

Ideer til ministeren

Kost & Ernæringsforbundet nævner tiltag som nationale måltal for ernæring, et sundheds- og fødevaresekretariat i hver kommune, og en tværministeriel task force, som ministeren kunne tage initiativ til.

Kilde