Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Først ernæring, så økologi

Fødevareministeren har besluttet, at alle offentlige køkkener skal omlægge til økologi i løbet af de kommende år. Mindst 60 procent af råvarerne skal være økologiske. Det er en fremsynet plan, når man ser på miljø og bæredygtighed. Offentlige køkkener køber nemlig en betragtelig mængde råvarer. Vælges økologiske frem for konventionelle, vil det få stor betydning for miljøet.

Til gengæld gør økologi hverken fra eller til, når det drejer sig om at løse det aktuelt væsentligste problem: 30-60 procent af patienterne på sygehusene og ældre på plejehjemmene er underernærede.

Tværtimod risikerer den økologiske omlægning at lægge beslag på de ressourcer, der er så stort behov for til screening, ekstra omsorg og mad målrettet den enkelte. Bruger man de nødvendige ressourcer på at komme underernæring til livs og give gamle og syge kræfter og livsglæde tilbage, har undersøgelser til gengæld vist, at der kan spares rigtigt mange penge på kortere indlæggelsestider og færre genindlæggelser. Forleden hørte jeg i tv professor i ernæring, Jens Kondrup fra rigshospitalet, sige, at der kan spares 1,5 milliarder kroner ved at sætte politisk fokus på patienternes ernæring. Det er en stor sum penge, der kan bruges − måske til økologi.

For fakta er, at økologi koster. Københavns Madhus og Økologisk Landsforening har vist, at der kan omlægges inden for samme driftsbudget, hvis menuplanen ændres, og spildet leder begrænses. Det kan der i småkøkkener. Men jeg er helt overbevist om, at det ikke lader sig gøre i de meget store.

Dem bliver der flere og flere af, og her er produktionen så gennemrationaliseret, hver krone skal vendes, og der er ikke plads til økologi i det stærkt beskårne budget! 

Min opfordring til fødevareministeren er derfor at tale med kollegerne i sundheds- og socialministeriet for at få orden i prioriteterne: hvor skal pengene komme fra, og hvor skal de anvendes først?

Ghita Parry / Formand