Fokus på ældres ernæring betaler sig

Underernæring er et stort, men ofte usynligt problem. Det er et paradoks. For vi ved, hvad der virker effektivt. De rigtige systematiske indsatser vil give bedre behandlingsforløb, mere værdighed og kan spare samfundet for 1,5 mia.kr. årligt.

Underernæring kan opstå, når appetitten forstyrres af sygdom. Det kan skyldes medicin, der giver kvalme. Det kan skyldes neurologiske forstyrrelser, at muskler svinder ind med alderen eller tænder, der ikke passer, og som betyder besvær med at tygge og synke den daglige mad. Eller det kan være socialt betinget, hvis man fx mister sin ægtefælle og føler sig ensom. På sygehusene skyldes det primært, at sygdom, infektioner og feber kræver flere kalorier, samtidigt med at appetitten nedsættes.

Konsekvensen er et lavt funktions- og aktivitetsniveau og ringere livskvalitet. I yderste konsekvens dør borgeren af underernæring.

I et nyt litteraturstudie har ph.d. ved Aarhus Universitet, Jette Lindegaard Pedersen, samlet den nyeste viden omkring ældre og underernæring.

Konklusionen fra studiet er ganske tydelig; Underernæringsstudier har dokumenteret forbedrede resultater, men mange barrierer forhindrer effektiv implementering, hvorfor ernæringsproblemerne ikke identificeres og ikke behandles. Sundhedsprofessionelle, ledere og politikere må handle og implementere de nødvendige ernæringsinterventioner på en systematisk og vedholdende måde. Herved vil der kunne spares økonomiske ressourcer til ekstra pleje pga. ældres nedsatte funktionsniveau og hospitalsindlæggelser som følge af øget sygelighed. Desuden er der behov for mere forskning, som inkluderer den ældres perspektiv på ernæringsproblemer.

Derfor er det vigtigt, at der på ledelsesmæssigt såvel som politisk niveau kommer fokus på bekæmpelsen af underernæring blandt ældre borgere.

Der er ingen hurtige løsninger. Det kræver derimod vedvarende og langsigtede løsninger. Og her er Kost og Ernæringsforbundets medlemmer en væsentlig del af løsningen på at undgå, opspore, behandle og informere om underernæring: De tilrettelægger og tilbereder den mad, der passer præcist til den enkeltes behov. De vejleder den enkelte, personalet og pårørende og giver den nødvendige viden, der skal til for at løse problemet. De samarbejder i tværfaglige teams for at opspore underernæring rettidigt.

 

Læs mere om det nye studie her