Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fokus på trivsel holder stress fra døren

Hver syvende voksne dansker – eller knap 13 procent – er stresset. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er steget fra fem procent i slutningen af 1980’erne, da de første stressundersøgelser blev lavet. Og der er ingen grund til at tro, at udviklingen stopper, mener eksperter.

Problemet er ikke et kun et dansk fænomen. En ny rapport fra EU-kommissionen viser, at 50-60 procent af alle sygemeldinger i EU skyldes stress, og de direkte omkostninger forbundet med stress anslås at løbe op i fire procent af EU-landenes nationalprodukter. Med andre ord: Milliarder af kroner.

FTF opfordrer til kamp mod denne nye folkesygdom. Formand Bente Sorgenfrey mener, at mentale helbredsproblemer, herunder stress, stadig er omgivet af berøringsangst. Derfor er FTF på vej med vejledninger til arbejdspladserne om, hvordan man forebygger stress og psykiske problemer – og en direkte opfordring til lederne om at tage tyren ved hornene.

Mod på nye udfordringer

Men i køkkenet på Århus Sygehus venter de ikke på vejledningen. Det to-årige projekt ’Det gode og udviklende arbejdsliv’, som gik på tværs af fag i hele hospitalets servicecenter, har for længst sat positive spor i det psykiske arbejdsmiljø. Forud for projektet i 2007 lå sygefraværet i køkkenet på otte procent. I 2010 var tallet faldet til knap fire procent, og køkkenet har for øjeblikket ingen langtidssyge med stress, fortæller cheføkonoma Bente Sloth.

I projektperioden blev der arbejdet med kommunikation og værdier. To ’procesagenter’, der var delvist frikøbt til opgaven, sørgede for at holde alle til ilden i de fælles bestræbelser på at skabe trivsel (Se også Køkkenliv 1 og 9/2009 ).

Midtvejs i projektet blev Bente Sloth ansat som ny cheføkonoma, og på et langt personalemøde introducerede hun helt nye planer for køkkenet, der dengang var placeret på to matrikler.

– Jeg fortalte medarbejderne, at alt skulle være anderledes. Maden skulle laves helt fra bunden, de to køkkener skulle fusionere, og alle ville få nye kolleger. Til min overraskelse klappede de, da jeg var færdig. Jeg havde forventet forbehold og svære reaktioner, men sådan var det ikke. Jeg har aldrig mødt så omstillingsparate medarbejdere før.

Gode takter fastholdes

Bente Sloth er ikke i tvivl om, at arbejdsmiljøprojektet dengang havde sin del af æren for den måde, ændringerne blev mødt på. Kombineret med to andre faktorer var det muligt at undgå stress under den totale ommøblering af arbejdslivet.

– Vi talte til de fagprofessionelle hjerter med planerne om mad fra bunden. Og så fik medarbejderne ikke noget valg. Målet var skåret ud i pap, og jeg gjorde klart, at det ikke var til diskussion, forklarer Bente Sloth, der lægger vægt på at vedkende sig sit ansvar som leder – dog med stor respekt for medarbejderindflydelse.

– Jeg har heldigvis nogle meget idérige medarbejdere og et fantastisk LMU (Lokalt Medudvalg, red.), der både beriger og udfordrer mig, understreger hun.

Og medarbejderne er med til at holde fast i de gode cirkler, som forebyggelsesprojektet satte i gang. Procesagenterne er ikke længere frikøbt, men holder fortsat et vågent øje med udviklingen. Nye uddannelsesaktiviteter er sat i værk med et fire dages smagsdannelses-kursus for alle. På medarbejderinitiativ er der søgt og bevilget trepartsmidler, der skal bruges til at sætte en mentorordning i gang for nye ansatte. Og efter et stort forarbejde i LMU skal hele køkkenet, der ellers er gammeldags, hierarkisk opbygget i gang med at arbejde i teams til efteråret. Samlet set er de mange initiativer med til at fastholde fokus på det gode arbejdsmiljø – og dermed undgå stress, pointerer Bente Sloth.

Guldkorn giver bonus

I Centralkøkkenet på Odense Universitetshospital ligger man heller ikke på den lade side i forhold til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Men en stresspolitik er ikke nedskrevet.

– På et LMU-møde for et par år siden var der fokus på stress. Vi blev enige om, at det bliver så negativt at arbejde med stress. Vi vil jo ikke ha’ det! Så i stedet arbejder vi med trivsel, ler køkkenchef Birgitte Lund.

Udgangspunktet er Arbejdsmiljøinstituttets seks ’guldkorn’, som mange års forskning har vist, er helt afgørende for det psykiske arbejdsmiljø: Indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og passende krav.

– Vi bruger dem dagligt. Nogle gange har vi frygtelig travlt – og så glemmer vi alt. Men generelt tænker vi meget på guldkornene, fortæller køkkenchefen, og nævner som eksempel en ny måde at organisere indkøb på. Alle faggrupper oplæres nu i funktionen, der er lagt ud til de forskellige teams på skift. Tidligere lå den opgave hos en mellemleder uden for daglig drift.

– Nu har alle indflydelse på, at vi får de rigtige råvarer hjem. Og vores viden i køkkenet om, hvad vi lige har på lager – og hvad der måske trænger til at blive brugt – kommer til sin ret, forklarer Birgitte Lund og nævner også et eksempel på, hvordan påskønnelse kan fremme trivslen:

– Sidste forår havde vi en supertravl periode i køkkenet, og helt banalt lavede vi en lille pose op til sommerferien til alle medarbejdere med lidt pesto, brød og andet godt, som de kunne hygge sig med sammen med familien ved grillen. Det er en lillebitte ting – en lille belønning - men nok til, at man føler sig set, hørt og forstået. Og det har vi jo alle sammen brug for.

I 2010 havde Odense køkkenet et historisk lavt sygefravær på fire procent, og Birgitte Lund tøver ikke med at anbefale ’De seks guldkorn’ til andre køkkener.

Læs mere:
www.godarbejdslyst.dk/ Files/Filer/De_6_guldkorn.pdf

Flere guldkorn i Bar SoSus otte værktøjer ’Vi finder os ikke i stress’:
www.arbejdsmiljoweb.dk

Sådan forebygger vi stress

Bente Sloth, cheføkonoma på Århus Sygehus, fremhæver tre elementer, der er vigtige for hende i bestræbelserne på at skabe et arbejdsmiljø, hvor stress ikke bider sig fast:

1. Sikkert lederskab

- Usikre ledere skaber usikre medarbejdere. Jeg deler åbent beslutninger op efter, om de er et fælles anliggende eller ene og alene er mit ansvar. Jeg er ansat til at tænke i strategier og tage de store beslutninger. Erfaringen viser mig, at det giver en ro, man kan hvile i som medarbejder.

2. Medinddragelse

- Medarbejderne skal føle sig set og hørt. Uanset hvad vi gør, skal det give værdi for både kunder og medarbejdere. Det skal give mening. Hvis medarbejderne føler, det er håbløst, bidrager det kun til stress.

3. Faglig stolthed

- Mange køkkenmedarbejdere i de offentlige køkkener har ikke været alt for stolte af deres fag. Det skal vi væk fra. Vores mulighed for at overleve som køkkener afhænger af god kvalitet. Og den stolthed, der følger med, modvirker også stress!