Forårets helligdage 2020

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag.

  • Skærtorsdag er torsdag d. 9. april 
  • Langfredag er fredag d. 10. april 
  • 2. påskedag mandag d. 13. april
  • 1. maj er en fredag
  • Store Bededag er fredag d. 8. maj
  • Kristi Himmelfartsdag er torsdag d. 21. maj
  • 2. pinsedag er mandag d. 1. juni
  • Grundlovsdag er fredag d. 5. juni

Nedenfor kan du læse om, hvilke regler der gælder indenfor dit ansættelsesområde.

 

For ansatte i regioner

For ansatte i regioner gælder følgende regler:

1. maj Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges fra dagstjenestens begyndelse til kl. 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (42% af timelønnen eller tilsvarende afspadsering) for tjeneste på dagen.
 
Grundlovsdag Normal tjenestedag, med mindre det er aftalt for en hel region, at grundlovsdag er fridag i stedet for 1. maj.
 
Øvrige søgnehelligdage:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Timetallet i normperioden nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.
**Regler for arbejde på særlige tidspunkter er også gældende. Se nederst:
**Er der ikke indgået en lokalaftale om honoreringen for arbejde på særlige tidspunkter, gælder følgende honorering: Alle dage ml. kl. 18.00 og 23.00 27 % af timelønnen.
Alle dage ml. 23.00 og 06.00 32,5 % af timelønnen.
Lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00 42 % af timelønnen.

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

For ansatte i staten

For ansatte i staten gælder følgende regler:

1. maj 1. maj er en normal tjenestedag.
Grundlovsdag Grundlovsdag er en normal tjenestedag.
Er du omfattet af kapitel 3. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid, har du ret til en ulempegodtgørelse efter kl 12.00.
Ulempegodtgørelsen udgør 25 % af nettotimelønnen incl. faste tillæg, dog mindst kr. 32,77 i (grundbeløb niveau 31.3.2012) pr. time.
Ulempegodtgørelsen kan efter aftale med ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering.
Kontakt forbundet hvis: Du er omfattet af kapitel 4. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.
Øvrige søgnehelligdage:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Er du omfattet af kapitel 3. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid, godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 %. Eller med timeløn med et tillæg på 50 %.
Du har stadigvæk din ulempegodtgørelse.
Kontakt forbundet hvis: Du er omfattet af kapitel 4. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

For ansatte i kommuner (÷ FKKA* -området)

For ansatte i kommuner (÷ FKKA*-området + Frederiksberg og Københavns kommune) gælder følgende regler:

1. maj Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) i tiden fra kl. 12.00 til 24.00.
Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke betales dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndag eller søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
Grundlovsdag Som 1. maj.
Øvrige søgnehelligdage:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
**Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 27 % af timelønnen
Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 32,5 % af timelønnen
Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 28 % af timelønnen

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

* FKKA-området omfatter kommunerne: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommune.

For ansatte i FKKA* -kommuner og Frederiksberg kommune

For ansatte i FKKA* -kommuner og Frederiksberg kommune:

Frederiksberg kommune + FKKA-områderne

* FKKA-området omfatter kommunerne: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommune.

 

1. maj Ligestilles med en søgnehelligdag, se reglerne for øvrige søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
Grundlovsdag Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.
Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke betales dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndag eller søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
Øvrige søgnehelligdage:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
**Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 27 % af timelønnen
Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 32,5 % af timelønnen
Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 28 % af timelønnen

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

For ansatte i Københavns kommune

1. maj Ligestilles med en søgnehelligdag, se reglerne for øvrige søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
Grundlovsdag Ligestilles med en søgnehelligdag, se reglerne for øvrige søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
Øvrige søgnehelligdage:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.
**Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 27 % af timelønnen
Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 32,5 % af timelønnen
Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 28 % af timelønnen

For kostfaglige ledere

For ledere i FKKA* -kommuner og Frederiksberg kommune:

Frederiksberg kommune + FKKA-områderne

* FKKA-området omfatter kommunerne: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommune.

 

1. maj Betragtes som en søgnehelligdag. 
Grundlovsdag Betragtes som en søgnehelligdag fra kl 12.00.

 

For ledere i kommuner (÷ FKKA* -området):

Ledere, undtagen sygeplejerskeuddannede, har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges.

1. maj I tiden fra kl. 12 til kl. 24. 
Grundlovsdag I tiden fra kl. 12 til kl. 24.

 

Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed.

Afvikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed.

 

For Københavns Kommune:

1. maj Betragtes som en søgnehelligdag hele dagen - se §3, stk. 6 og §4, stk. 4.
Grundlovsdag Betragtes som en søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse - se §5, stk. 1.