Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Forbundet har skaffet medlemmer en ekstra fridag

Kostfagligt eneansvarlige i kommunale daginstitutioner har ret til ’erstatningsfri’ eller timereduktion, som det hedder, for en søgnehelligdag. Også selvom de faktisk ikke skulle på arbejde den dag.

Det er arbejdstidsaftalen på KL’s område, der giver dem ret til timereduktionen. Men den kommer imidlertid ikke pr. automatik – selvom den burde, siger forhandlingschef i Kost & Ernæringsforbundet, Charlotte Knudsen. Forbundet har derfor gjort kostfagligt eneansvarlige opmærksomme på, at de har denne rettighed, som de kan gøre gældende overfor deres arbejdsgiver, kommunen.

Kommuner accepterer fridagene

Den opfordring har de kostfagligt eneansvarlige i Aalborg og Albertslund – og sikkert mange andre steder – lyttet til. Fælles for netop disse to kommuner er, at de kostfagligt eneansvarlige først fik blankt afslag. Men ved Kost & Ernæringsforbundets mellemkomst fik medlemmerne deres fridag.

Fridage i Aalborg

− Jeg har tidligere været tillidsrepræsentant i et storkøkken, så jeg kendte godt reglerne. Til gengæld havde jeg også erfaring med, hvor besværligt og ulogisk et regnestykke, det er at få kompensation i forhold til søgnehelligdage, hvis ikke du er fuldtidsansat. Så det havde jeg på forhånd opgivet at tage fat i her i daginstitutionen, erkender kostfagligt eneansvarlig Lone Pedersen fra Daginstitutionen Bornholmsgade i Aalborg Kommune.

− Men så kom der en mail fra forbundets regionsformand. Og ja, så skulle det da ikke være uforsøgt, siger hun.

Lone Pedersen kontakter derfor institutionens ’lønberegner’ for at spørge til reglerne.

− Hun er skeptisk og mener ikke, det kan være rigtigt. Hun kontakter løndatakontoret i Aalborg Kommune – der pure afviser kravet. Den besked vender hun tilbage til mig med.

− Jeg foreslår, at det ikke ender som en diskussion mellem hende og mig, men i stedet mellem kommunen, altså løndatakontoret, og Kost & Ernæringsforbundet.

Derfor tog konsulent i forbundet, Jorge Bombaci, kontakt til Aalborg Kommune. Og kort efter var sagen i orden.

− Det fortalte jeg til tillidsrepræsentanterne på institutionerne her i byen – som alle fik to ekstra fridage – som kompensation for henholdsvis juledag og nytårsdag, der begge faldt på en lørdag.

− Ja, jeg tænker jo, at nogen må ha’ sovet i timen, da den overenskomst blev underskrevet, siger Lone Pedersen. Men det skal vi være de sidste til at beklage, skynder hun sig at tilføje.

En tur omkring KL

I Albertslund viste det sig at bero på en misforståelse, når den ekstra fridag i første omgang blev afvist i kommunen og sagen henvist til KL. Da trådene blev redt ud, endte det også i Albertslund med fridage til kostfagligt eneansvarlige, fortæller Dorte Nielsen, tillidsrepræsentant i kommunens daginstitutioner.

GUIDE

Aftalen gælder kostfagligt eneansvarlige

Ifølge Kost & Ernæringsforbundets overenskomst med KL, der også gælder kostfagligt eneansvarlige i kommunens daginstitutioner, fremgår det, at også kostfagligt eneansvarlige er omfattet af arbejdstidsaftalen – og skal sættes ned i timetal, hvis der er søgnehelligdage i arbejdsperioden − søgnehelligdag er helligdage, der ikke falder på en søndag.

Se, hvad det betyder i eksemplet for julen 2010, hvor juledag var en lørdag, altså en søgnehelligdag:

Hvis du f.eks. arbejder 25 timer om ugen/5 timer om dagen i et rul på 4 uger, har du normalt:

25x4 timer = 100 timer i løbet af fire uger Værdien af den søgnehelligdag er for dig: 25/5 timer = 5 timer Og du skal arbejde 100-5 timer = 95 timer – altså en arbejdsdag mindre i det rul, hvor søgnehelligdagen indgår.

Artikel: Mette Jensen