Relateret indhold

Christine Bille Nielsen [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 14/08/2020 Månedens opskrift: Plantedrikke
Kirsten Weiss  [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 14/08/2020 Spil hinanden gode i teamet
Sanne Hansen   [ TEKST ] Peter Sørensen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 14/08/2020 Lige midt i Lammefjorden
Henrik Stanek    [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 14/08/2020 Frem og tilbage med maden på Djurs
Mette Jensen  [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 14/08/2020 Plantebaseret mad er en menneskeret

Kontakt

RedaktørMette Jensen

T: 3163 6603
E: mj@kost.dk

Forbundets mærkesager i spil

Også i år havde forbundet arrangeret debatter med fokus på de politiske mærkesager. Eksempelvis udsatte børn og unge på institutioner, hvor oplægget lød: Kan madmod omsættes til livsmod? Debatten tog forbundet sammen med samarbejdspartnerne Godhavn, Meyers Madhus og FADD, Foreningen af døgn- og dagtilbud.

I sundhedsteltet var der en både livlig og givtig meningsudveksling, da Kost og Ernæringsforbundet inviterede til debat under titlen ‘Måltidets magt’ og stillede spørgsmålet: Kan vi modvirke den stigende tendens til overvægt hos børn ved at sætte fokus på mad i daginstitutioner, følge op i folkeskolen og etablere tværfaglige samarbejder i kommunerne? Også oplægget ‘Er vores krop et personligt eller et kollektivt ansvar?’, trak fulde huse.

Endnu et væsentligt tema på formandens dagsorden var rekruttering af fremtidens madhåndværkere. Der stod også ‘Kost og KOL’ og ‘Mærkning af fødevarer’ på programmet. Endelig var der de mange møder mellem møderne – som altid er en uomgængelig og vigtig del af Folkemødet.