Forbundets medlemmer får stor del af køkkenpuljens 25 mio.kr.

- Det er en god dag, for jeg noterer mig, at det er vores medlemmer, de kost- og ernæringsfaglige, der er på listen. Vi ved, at de er ildsjæle, og det er dem, der dagligt varetager opgaven i praksis. Jeg forventer mig meget af projekterne, som bliver rollemodeller for, hvordan professionen kan udvikle på hele ældreområdet, siger formand Ghita Parry.
 
Et godt sted at starte
I samme åndedrag bemærker Ghita Parry dog at 25 mio. kr. ikke løser alle de udfordringer, der er med ensomhed og underernæring hos hjemmeboende ældre. Puljen falder på et tørt sted, for der er brug for innovation, for at gentænke leveringen og er for at ‘holde øje med de gamle’.  
 
- I Roskilde Kommune har de i flere år haft fokus på ernæring i hjemmeplejen, som har betydet mere mad i maven på de ældre. Vi ved, at det virker, når der samarbejdes og drages omsorg. Jeg tror ikke, at vi kommer ud over, at der er nogle, der skal have maden bragt hjem. Men det skal ikke være en hindring for at tænke − eller gentænke − muligheden for at transportere borgeren frem til maden, fx til åbne cafeer på plejecentrene, som der engang var mange flere af. Her er der mulighed for at servere et dejligt måltid og samtidig aktivere borgerne og modvirke ensomhed. 
 
Med dagens nyhed sender Ghita Parry samtidig en klar opfordring til ældreminister Thyra Frank om at gøre puljen permanent, så vi får langsigtede løsninger, der kan implementeres over hele landet.