Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Forbundets spydspidser

Lønforhandlingerne fylder

Ernæringsassistent Mette Lohse, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

 – Lokalt i sygehuskøkkenet er jeg tillidsrepræsentant for ti ernæringsassistenter og to elever. I efteråret 2009 blev jeg også valgt som den første fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland for omkring 220 kost- og ernærings - faglige på sygehuse, boenheder og lignende.

Hvilke opgaver fylder mest i dit TR-arbejde?
 
– I mit lokale TR-arbejde er det meget forskelligt, hvad som fylder – det, som lige er oppe at vende. I de seneste måneder har det været lønforhandlinger for kollegerne, også som fælles-TR. Her skulle jeg indstille omkring 40 kolleger og kliniske diætister i regionen, som ikke har en lokal tillidsrepræsentant, til lønforhandling. Det var lidt af en prøvelse, fordi jeg ikke kendte dem allesammen. Men jeg tog en snak med dem inden og var meget åben om, hvor meget der var at forhandle om. Det gik meget godt! Nu skal jeg i gang med at indsamle krav til næste overenskomstforhandling, også som fælles-TR, så jeg skal hele vejen rundt.
 – Vores trivsel i køkkenet er også noget, jeg tager mig af sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, hvis jeg kan
mærke, at stemningen ikke er god. Vi er f.eks. lige stoppet med at arbejde i teams, fordi det ikke fungerede. Man passede først og fremmest sit eget område inden for teamet, men fordi der altid er nogle fraværende, hang det ikke sammen. Det tog vi en snak om og bragte det videre til ledelsen. Nu arbejder vi alle sammen, og det fungerer meget bedre.

Har du oplevet en sejr som TR i en forhandlingssituation?
 
– Jeg synes, at mine lønforhandlinger er gået meget godt. Sidste år tog det tre minutter, fordi min leder og jeg havde lavet et godt forarbejde, så der var ikke så meget at forhandle med den øverste ledelse om. Det var en god følelse at gå derfra med – og det var oven i købet min første lønforhandling.

Fokus på sygefravær

Ernæringsassistent Inge Jørgensen, Kost & Levering Vest, Lolland Kommune

– Jeg har været tillidsrepræsentant i flere omgange, i alt 10- 12 år og dækker to køkkener. Jeg arbejder selv på Møllecentret, et plejecenter, hvor vi producerer mad til 300 hjemmeboende, 300 i plejebolig, skoleelever og kursister. Jeg repræsenterer 22 ernæringsassistenter, en koordinator og elever.

Hvilke opgaver fylder mest i dit TR-arbejde?
 
– At følge med i, hvad der rør sig, følge op og informere mine kolleger – plus at være lyttende og engageret. Jeg deltager i MED-møder lokalt og i Ældresektoren i kommunen. Vi har stort fokus på sygefravær. Efter kommunesammenlægningen, hvor mange små køkkener blev lagt sammen til et stort produktionskøkken, er sygefraværet øget meget, fordi arbejdspresset er vokset. Når en medarbejder bliver sygemeldt, prøver vi at finde en løsning, så vedkommende fastholdes på arbejdspladsen, f.eks. med skånehensyn eller nedsat tid. Det er lykkedes nogle gange, men det bliver stadig sværere, fordi arbejdspladsen er blevet så stor, og fordi de kolleger, som skal tage en ekstra tørn, også er hårdt pressede.

Hvordan tackler du svære samtaler, f.eks. om og med langtidssygemeldte kolleger?
 
– Vi har haft kolleger, som måtte forlade arbejdspladsen på grund af sygdom. Når det sker, holder vi en rundbordssamtale med kommunen for at finde ud af, om der er jobmuligheder andre steder. Her er min opgave at forberede kollegaen på, hvad vi skal tale om og så observere og lytte undervejs. Og jo, det er altid svært, når der er følelser med, men jeg lærer noget nyt hver gang. Hvis der er tale om en afskedigelse, har jeg løbende kontakt med Kost & Ernæringsforbundet for at få vejledning.

Har du oplevet en sejr som TR i en forhandlingssituation?
 
– Ja, især i forbindelse med den seneste overenskomst. Her fik kolleger, som har været mange år i faget, et lønløft, de virkelig kunne mærke. Det er jo den spændende del af arbejdet. Kollegerne skal helst opleve, at jeg gør noget, som de får noget ud af. Jeg synes heldigvis også, de sætter pris på det.

Du kan trygt gå til din tillidsrepræsentant, og du kan forvente

• At hun er loyal

• At hun gør, hvad hun kan for at finde svar på dine spørgsmål omkring løn og ansættelsesvilkår, arbejdstid, sygefravær, ferie mv. – og viser dig videre til forbundet, hvis der er brug for det

• At hun er med som bisidder og mægler, hvis du oplever uoverensstemmelse med din arbejdsgiver eller kollegerne, ved tjenstlige samtaler og fyringer og ved sygefraværssamtaler

• At du kan gå til hende med problemerne, hvis ikke du trives på arbejdspladsen

• At hun lytter til dig, hvis du har forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet eller arbejdsvilkårene

• At hun er den, der sætter ord på ønsker eller problemer, som du har svært ved selv at gå til din leder med

• At hun kæmper for bedst mulige løn og ansættelsesvilkår, både når der skal forhandles overenskomster (i samarbejde med forbundet), og når der skal forhandles om lønnen lokalt på din arbejdsplads

• At hun kæmper for arbejdspladsen, hvis der er rationaliseringer eller udbud i farvandet

Tillidsrepræsentanten er bindeleddet

• Til forbundet, til din leder, til arbejdsgiveren og til andre faggrupper på arbejdspladsen.

• Tillidsrepræsentanten sidder med i samarbejdsudvalg