Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Fordi verden ikke står stille

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] │Sif Meincke [ f o t o ]

Hun er, hvad hun selv kalder ’tredjegenerationsbelastet’. Hendes mor- far var kok, hendes far og mor har altid drevet restaurant, og nu har hun selv svendebrevet stående på kaminhylden.

− Det har altid ligget lige for, at jeg også skulle være kok, og jeg lærte rigtig meget af Bo Beck, som var køkkenchef, da jeg var i lære. Men jeg vidste hele tiden, at jeg ville læse videre, fortæller 30-årige Diana Hier- bækGjellebøl.

Har reduceret madspildet

Hendes higen efter mere lærdom førte i første omgang til en professions- bachelor i sundhed og ernæring med speciale i sundhedskommunikation. Drømmen var at arbejde med arbejdsmiljø, men der var ikke job at få som nyuddannet professionsbachelor. Alle veje kan dog som bekendt føre til Rom, og med et par afstikkere andre steder hen fik Diana via en tidsbegrænset projektansættelse på rigshospitalet mulighed for at starte på endnu en uddannelse: Master of Public Management på Syddansk Universitet. Første semester til 50.000 kr. blev betalt af arbejdsgiveren mod at arbejde på fuld tid i stedet for 30 timer om ugen. − De fandt ud af, at når jeg får en opgave, bliver den løst. Jeg har væ- ret projektansat til at minimere madspildet, og fra april til oktober i år sparede vi 700.000 kr. og reducerede madspildet på visse afdelinger med 50 procent via en holdningsbearbejdelse, som jeg har stået for, fortæller hun.

Vil skaffe ny viden

Rom eller ej, projektansættelsen udløb i december, og igen står Diana Hierbæk Gjellebøl uden job og uden ide om, hvordan hun skal finansiere næste semester.

− Min drøm er at finde samarbejdspartnere, der vil være med til at skabe viden om fremtidens køkkendrift. Der findes ingen samlet viden om, hvilke produktionsmetoder, måltidsløsninger osv. der giver de bed- ste resultater, når det gælder om at få så meget mad som muligt i maven på patienterne og samtidig gøre det økonomisk fornuftigt. Den viden vil jeg gerne skaffe. Jeg tror, der ligger et besparelsespotentiale på 1-1,5 mia. kroner, hvis man tænker fremtidens måltidsløsninger ind allerede nu, hvor man er i gang med at planlægge de nye sygehuse. Og en sådan viden kræver uddannelse, mener Diana HierbækGjellebøl.

− Det er supervigtigt at videreuddanne sig, fordi man med viden kan agere i verden, og fordi verden ikke er statisk. Der sker hele tiden noget nyt. Mange af de tanker, jeg gør mig, f.eks. om fremtidens måltidsløs- ninger, hænger sammen med det strategiske overblik, jeg får via min uddannelse, siger hun og pointerer, at det handler om mere end videbe- gærlighed og indflydelse.

− Jeg føler mig forpligtet til at bruge mine evner, så de kommer mit fag og fremtidens patienter til gode. Det ville være tarveligt af mig ikke at gøre det, når jeg nu kan.

Min hverdag

  • Min FaMilie: Min mand har en dreng på 10, sammen harviensønpåtoår.Min mand er min bedste ven, han giver fantastisk opbakning.
  • Min bil: En Toyota aygo, så det er ikke bilen i sig selv, men friheden, jeg værdsætter – jeg kunne jo fortsætte med at køre derudaf ...
  • Vores gård: I sommer- huset er der højt til himlen og kort til vandet. Superfanta- stisk at kunne være udendørs det meste af tiden.
  • Min kokkekniv: jeg købte den som kokkeelev og bruger den stadig. Det er vigtigt at få noget ordentligt, når familien samles.
  • Min bue: Det kræver ro og koncentration, når jeg skal ramme. Det er sindssygt svært, men jeg øver mig, så jeg kan få jagttegn − så skal jeg ud og skyde aftensmaden.