Fordoblet fradrag for kontingentet

Det nye, højere fradrag er blevet modtaget med glæde i en række fagforbund. Også i Kost & Ernæringsforbundet, hvor formand Ghita Parry fremhæver, at fordoblingen betyder, at de fleste medlemmer nu får fuldt fradrag for kontingentet.

- Vores samfund er bygget på den såkaldte danske model. Det, at arbejdstagere og arbejdsgivere samarbejder med hinanden om løn og arbejdsvilkår, er noget, vi skal passe på, udvikle og bevare. Det er et højere fradrag i den grad med til at sørge for, lyder takken til det flertal i Folketinget, der stemte for forslaget i sin tid. 

Det er noget, skatteminister Benny Engelbrecht (S) er enig i. 

- Det er afgørende, at vi har en høj organisationsgrad på arbejdsmarkedet, ellers mister den danske model opbakning. Derfor er fordoblingen af fradraget så vigtigt. Det skal ikke være pengepungen, som er afgørende for, om man organiserer sig eller ej, siger skatteministeren i en pressemeddelelse. 

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter blev indført af den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i  2010. SKAT skønner, at ca. 60 pct. af de skatteydere, der benytter fradraget, har været ramt af VK-regeringens loft over fradraget. Det svarer til, at ca. 1,3 mio. personer har fået begrænset deres fradrag. 

Forhøjelsen af fradraget er en del af finanslovsaftalen, som blev indgået mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Dansk Folkeparti og Uffe Elbæk stemte desuden for vedtagelse af lovforslaget. Kost & Ernæringsforbundet indberetter dit betalte kontingent til SKAT.