Forebyggelse af diabetes og fedme skal prioriteres højere i psykiatriudspil

Regeringen har i dag offentliggjort en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025. ”Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025” er titlen på udspillet med 43 konkrete initiativer. Bedre sammenhæng i borgerens indsatser, styrket kvalitet i indsatsen i socialpsykiatrien, og bedre og mere intensiv behandling til de mest syge patienter er nogle af overskrifterne.

Men planen kommer ikke hele vejen omkring mener Kost & Ernæringsforbundet:

”Kraftig vægtøgning og diabetes er kendte bivirkninger ved antipsykotisk medicin, og her kommer regeringens plan altså ikke hele vejen omkring. Vi ved, at tabte leveår for mennesker med psykisk sygdom i mange tilfælde skyldes, at de får en dårligere behandling for deres fysiske sygdomme, bl.a. fordi deres symptomer bliver overset eller negligeret i psykiatrien. Jeg opfordrer derfor Folketingets partier til at forhandle initiativer ind i planen, som sikrer flere ressourcer til den kost- og ernæringsfaglige indsats” udtaler Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Resultater fra Tangkær er lige til at kopiere

Kost & Ernæringsforbundet henviser til de opsigtsvækkende resultater på det socialpsykiatrisk botilbud Tangkær i Region Midtjylland, hvor sundhedstjek, sund mad og vejledning ved klinisk diætist over en periode på tre år har sikret en betydelig nedgang i de gennemsnitlige indlæggelsesdage fra 373 til 123. Forbruget af ordineret antidepressiv medicin også faldet markant.

”Resultaterne på Tangkær vidner om et kæmpe potentiale og er lige til at kopiere. Derfor bliver jeg også frustreret, når jeg gang på gang hører fra vores medlemmer i psykiatrien fortælle om, at der kan gå flere måneder fra en borger med psykisk sygdom får konstateret en somatisk sygdom til, at patienten kan modtage diætetisk behandling. Og at den ernæringsrigtige kost ikke altid når borgeren, fordi maden ikke bliver tillagt den nødvendige betydning”, forklarer Ghita Parry.

Nyt sundhedspædagogisk værktøj ikke nødvendigvis smart ressourceudnyttelse

Regeringen vil som en del af planen igangsætte udviklingen af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom. Med værktøjet skal sundhedspersoner i både kommuner og regioner klædes bedre på til tage snakken med mennesker med psykiske lidelser om forebyggelse af fysiske lidelser, blandt andet som følge af fedme, rygning, alkohol mv.

”Det kan være en udmærket idé med et sundhedspædagogisk værktøj, men det skal altså gå hånd-i-hånd med, at der er ressourcer til at henvise til den rette kost og den rette ernæringsvejledning. Det er en udfordring for mange – ikke mindst mennesker med både psykisk og somatiske sygdomme - at få passet en kostplan ind i dagligdagen. Når regeringen har som parole, at personalets kompetencer skal styrkes og bruges bedre, så er det oplagt at bringe ernæringsprofessionelle mere i spil”, mener Ghita Parry.

Kost & Ernæringsforbundet organiserer mere end 500 kost- og ernæringsfaglige i psykiatrien, både på hospitaler og i leve-bo-miljøer.

Læs hele regeringens psykiatriudspil her