Forebyggelse af overvægt

Ulighed i sundhed

Som bekendt kæmper stadig flere danskere med at holde vægten. Andelen af svært overvægtige er fordoblet på 25 år, og stigningen ses især blandt de yngre og kortuddannede.

- Overvægt og de gener, der følger med i form af kroniske sygdomme, rammer oftest borgere med de korteste uddannelser og de mindste indtægter.  Derfor er det vigtigt, at kommunerne bliver endnu bedre til at opdage overvægtsproblemerne, før de bliver for store, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Fokus på børnene

Det er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et planlægningsværktøj, som skal støtte kommunerne i at forebygge overvægt. Pakken spiller tæt sammen med de tidligere om Mad og Måltider, Fysisk aktivitet og Mental sundhed.

Kommunerne skal skabe rammer for et sundt hverdagsliv for borgerne og er vigtige medspillere, når der skal samarbejdes på tværs af sektorer f.eks. med foreningslivet, siger Sundhedsstyrelsens adm. direktør Else Smith.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne at have fokus på børn, da en stor del af børnene bærer overvægten med sig ind i voksenlivet.

Sundhedsjob i kommunerne

Kost & Ernæringsforbundet har været høringspart ved udarbejdelse af forebyggelsespakken og har blandt andet peget på, at professionsbachelorer i ernæring og sundhed er oplagte til at varetage vejledningen af borgerne.

Kilde