Kontakt

Mad- og måltidskonsulentKaren Leth

T: 3163 6606
E: kdl@kost.dk

Forebyggelsespakke - Mad og måltider

 

Uddrag af høringssvar

"Forebyggelsespakkerne kan synliggøre de problematikker og udfordringer, der er inden for sundhedsfremme og forebyggelse. De kan være nyttige i arbejdet med at formulere og kvalificere kommunale mål og sikre, at der sker en prioritering af kommunens arbejde 

Kost & Ernæringsforbundet har været bekymret for det hidtidige lidt smalle fokus på rygning og alkohol i forebyggelsesindsatsen særligt set i relation til de massive udfordringer, der er inden for f.eks. overvægt og undervægt. Derfor bifalder vi, at der bliver inddraget flere typer af tiltag i den forebyggende indsats. Vi ser at en målgruppeorienteret og systematisk tilrettelagt kost-, ernærings- og sundhedsfaglig indsats, vil kunne skabe målbare sundhedsfremmende resultater i kom-munerne.

Kost & Ernæringsforbundet bifalder at der er en prioritering af den kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats - herunder fysisk aktivitet, maden og måltiderne, kvaliteten, rammerne og det tværfaglige samarbejde. Vi finder det positivt at ulighed i sundhed er et gennemgående tema og at underernæring er kommet på dagsorden.

Kost & Ernæringsforbundet har længe efterlyst og anbefalet at kommunerne udarbejder en sundhedspolitik og en mad- og måltidspolitik, som angiver rammerne og retningslinjer for, hvordan man vil arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og mad og måltider. Derfor giver forebyggelsespakkerne et godt grundlag og er efter vores vurdering anvendelige. Vi kan dog være bekymrede for, om der samtidig med denne faglige prioritering også sker en økonomisk prioritering. Bekymringen går særligt på, at hvis ikke disse indsatser følges op af økonomiske midler, vil de ikke blive implementeres endsige igangsat.

Vi vil derudover opfordre til, at være opmærksom på de kompetencer som allerede findes i det etablerede uddannelsessystem. Kost & Ernæringsforbundet oplever at der udvikles nye kursusforløb og ultrakorte ”uddannelser” særligt inden for den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession. 

Vi anerkender at uddannelse af institutionspersonale til sundhedsambassadører kan være et relevant tiltag. Dog skal man have i mende, at når man arbejder med adfærdændringer og brug af rollemodeller, så er et 4 dages kursus i fysisk aktivitet og kosten ikke ambitiøst nok. Der kan være institutioner, som er udfordrende ift. at ændre vaner og kulturer blandt personalet og målgrupperne, derfor bør forandringer altid være ledelsesmæssigt forankret og de rette kompetencer inddrages."