Forebyggelsespakke - Overvægt

Uddrag af høringssvar

Kost & Ernæringsforbundet anerkender ambitionsniveauet i arbejdet med forebyggelsespakkerne og vi bifalder meget dette initiativ. Vi har efterlyst, at der bliver arbejdet ambitiøst med forebyggelse af overvægt. Kost & Ernæringsforbundet mener at anbefalingerne kan anvendes som de foreligger. Det er dog ønskeligt at det præciseres hvilke faggrupper og tværfaglige teams, der er relevante ift vejledning af borgerne. Det står beskrevet at det er et samarbejde mellem egen læge og sundhedsprofessionelle i den kommunale sundhedstjeneste, men ikke hvilken bagrund disse har.

Kost & Ernæringsforbundet opfordrer til at Professionsbachelorer i ernæring og sundhed fremadrettet skal varetage mange af opgaverne, da Professionsbachelorer i ernæring og sundhed er uddannede og trænet i at vejlede, formidle og undervise ud fra målgruppens virkelighed og behov, individuelt såvel som grupper.....

Vi mener ikke det hører hjemme i en forebyggelsespakke for overvægt, at der henvises til vægtkonsulenterne, weightwatchers etc. da disse ikke er baseret på evidensbaseret viden og at der ikke stilles krav til konsulenternes uddannelser.  Kost & Ernæringsforbundet mener at kommunerne bør prioritere at henvise til offentlige hjemmesider i forhold til vejledning – såsom www.altomkost.dk og der bør ansættes de faggrupper, der har de fornødne kvalifikationer til at vejlede, formidle og undervise om vægttab fra anerkendte uddannelser, her Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, herunder kliniske diætister. 

Kost & Ernæringsforbundet opfordrer til at der tydeliggøres yderligere i Forebyggelsespakken for overvægt, at den kommunale politik for overvægt hænger sammen med Forebyggelsespakken for mad og måltider. Således at det formuleres, at den mad, der tilbydes i kommunerne, på arbejdspladser, institutioner og fritidsaktiviteter er i tråd med gældende anbefalinger..... 

Kost & Ernæringsforbundet anerkender sundhedsplejerskens betydningsfulde rolle i forhold til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge, men mener ikke at sundhedsplejersken alene kan løfte opgave. Kost & Ernæringsforbundet mener derfor, at  det er væsentligt at styrke indsatsen yderligere ved at oprette et sundhedssekretariat i hver enkelt kommune, til varetagelse af den ernæringsmæssige forebyggende og sundhedsfremmende indsats. I denne centrale position vil det være oplagt at bruge Kost & Ernæringforbundets medlemmer som i det tværfaglige team kan fungerer som vidensbank og taskforce/rejsehold/tilbud, hvor de fornødne kvalifikationer, kompetencer og ressourcer dermed vil være til stede.....