Forebyggelsespakker til kommunerne

Indsatser der virker

”Kommunerne spiller en nøglerolle i forebyggelsesindsatsen. De er nemlig tæt på borgerne i dagligdagen. Men de er forskellige og har ikke samme forudsætninger for at arbejde med sundhedsfremmende initiativer. Og det gør det svært at skabe en ensartet forebyggelsesindsats i kommunerne, siger sundhedsminister Astrid Krag. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser, som vi ved virker.

Styrke måltidsvanerne

Pakken om sund mad skal understøtte arbejdet med at fremme sunde måltidsvaner hos borgerne.

Pakken rummer en række fakta om effekten af sund mad og det omvendte: tabte leveår som følge af uhensigtsmæssig kost. Kommunerne kan sammenligne sundheden hos deres borgere med andre kommuners i ’de nationale sundhedsprofiler’ og  såvel måltidets sundhedsmæssige, sociale, og kulturelle perspektiver vægtes.

På vej mod nationale mål

Forebyggelsespakken anbefaler kommunerne, hvordan de kan sætte ind på en lang række områder. Og giver et bud på, hvilke kompetencer, det kræver. 

Kost & Ernæringsforbundet har kommenteret forebyggelsespakkerne i et høringssvar og er tilfreds med at anbefalingerne til kommunerne peger på nogle nationale mål for sundhed.

- Forebyggelsespakkerne er en lejlighed til at diskutere mål for sundhed internt i kommunen, men også på tværs af kommunegrænser, siger forbundets formand, Ghita Parry.

I svaret har forbundet peget på, hvordan  kost- ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer kan kvalificere forebyggelsen i kommunerne.

Kilde