Forhandlingsfællesskab - kliniske diætister

Kost & Ernæringsforbundet er en del af Sundhedskartellet med forhandlingsret for alle kost- og ernæringsfaglige grupper på arbejdsmarkedet.

Kliniske diætister

Kost & Ernæringsforbundet har som de eneste retten til at forhandle for kliniske diætister på alle funktionsområder og har fået overenskomstdækket kliniske diætister i kommunerne senest fra den 1. september 2011. Kost & Ernæringsforbundet er den aftale- og forhandlingsberettigede organisation.

Det betyder for dig som klinisk diætist:

  • At du til enhver tid er sikret den bedste løsning.
  • At vi altid vil kæmpe for dig som klinisk diætist i forhold til din nuværende eller kommende arbejdsgiver.
  • At vi forhandler med arbejdsgiver om din løn og ansættelsesvilkår både individuelt og overenskomstmæssigt.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Kost & Ernæringsforbundet har retten til at forhandle for professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ansættes i stillinger, hvor hovedindholdet er udvikling af måltider og fødevarer.
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ansættes i stillinger, hvor hovedindholdet er sundhedsfremme, forebyggelse og formidling kan ved ansættelsen selv vælge, om Kost & Ernærings forbundet eller DLF skal have retten til at forhandle for dem.

Fordele for dig som medlem

Du har via dit medlemskab i Kost & Ernæringsforbundet udover de generelle fordele, mange andre fordele fordi vi er en af aktørerne på forhandlingsområdet. Det handler bl.a. om :

  • Hvordan kan vi være med til at udforme strategier på sundhedsområdet.
  • Hvordan kan vi være med til at sætte dagsorden på sygehusområdet.
  • Hvordan kan du være en del afændringerne på arbejdsmarkedet.
  • Hvordan kan du være med til at initiere og udvikle for ny praksis på de nye kliniske retningsliner.

Det regionale og kommunale område

Sundhedskartellet forhandler med arbejdsgiverne på det regionale og kommunale område.

Det statslige område