Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen hjælper arbejdsmarkedets parter med at undgå konflikter i forbindelse med at opsagte overenskomster skal fornys eller når der skal indgås overenskomster på områder, der ikke allerede har en overenskomst.

Hvilke muligheder har Forligsinstitutionen?

Forligsinstitutionen har følgende muligheder ved uenighed mellem overenskomstens parter:

  • At indkalde parter til forhandlinger hvis der er udsigt til konflikt
  • Mulighed for at udsætte konflikter, i første omgang i 2 uger
  • Gennemtvinge genforhandlinger af visse punkter
  • Mulighed for at tvinge parterne til at vidne i Arbejdsretten
  • Krav på oplysning om strejke- og lockoutvarsler
  • Kan fremsætte mæglingsforslag til afstemning

Udsættelse af strejke eller lockout

Der er tre forligsmænd, som sammen kan udsætte en konflikt i først to uger og så i to uger mere, hvis en strejke eller lockout vil ’ramme livsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner’ eller vil have ’vidtrækkende samfundsmæssig betydning’.