Formand: Oprust de ernæringsfaglige kompetencer

Sundhed efter kommunalreformen

Med kommunalreformen er sygehusene blevet mere specialiseret, og det kommunale sundhedsvæsen er blevet styrket. Den udvikling bakker Kost & Ernæringsforbundet om op. Men desværre har kommunerne ikke oprustet nok på ernæringsindsatsen, fremhæver Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry.

For lille indsats

Det har bl.a. som konsekvens, at indsatsen for at forebygge og behandle underernæring hos ældre slet ikke er tilstrækkelig. - Cirka 60 procent af de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen er undervægtige – og op mod 20 procent er decideret underernærede. Det har alvorlige konsekvenser og kan blandt andet. føre til akutte infektioner, unødige indlæggelser og øget dødelighed. Derfor er det nødvendigt, at kommunerne opruster markant på ernæringsindsatsen,” siger Ghita Parry.

Klart budskab til regeringen

Hun mødes i dag med regeringens ’Udvalg om evaluering af kommunalreformen’, hvor hun vil påpege problemerne og komme med forslag til, hvordan de kan løses. - Jeg synes, der er en lang række ting, regeringen skal gøre for at rette op på problemerne,” siger Kost & Ernæringsforbundets formand.

Nationale måltal

Hun foreslår bl.a., at de centrale sundhedsmyndigheder fastsætter nationale måltal for at mindske undernæring blandt ældre. Måltallene skal forpligte den enkelte kommune, der skal have frihed til at vælge de bedste metoder. Der skal også være obligatorisk fokus på ernæring i de sundhedsaftaler, som kommuner og regioner indgår.

Kliniske retningslinjer

Alle ældre skal ernæringsscreenes ved indflytningssamtalen på et plejehjem. Og der skal flere kliniske retningslinjer i det kommunale sundhedsvæsen. - I bund og grund handler det om, at kommunerne skal opruste på de ernæringsfaglige kompetencer. Både i form af kliniske diætister og andre professionsbachelorer i ernæring og sundhed, for eksempel på sundhedscentre og plejehjem. Og i form af en styrket ledelse af kost- og ernæringsområdet i kommunerne. Målet er, at alle kommuner indser, at mad og ernæring er et helt centralt element i forebyggelse og rehabilitering, siger Ghita Parry.