Formandens arbejdsopgaver

  • Regionsformandens arbejdsopgaver

Mandag

kører jeg til kontoret i Silkeborg og ordner posten og derefter til Århus  hvor jeg er inviteret til møde med den nye FTF-jobkonsulent i regionen om jobrotationsprojekter. Herfra skal jeg videre til et medlem i Viborg om rollen som bisidder i hendes sag og derefter tilbage til Silkeborg, hvor jeg har dagens tredje samtale. Jeg slutter dagen af med et besøg hos min fysioterapeut, som jeg går hos to gange om ugen til genoptræning efter en knæoperation for nylig. Jeg lander hjemme kl. 17.00.

Tirsdag

foregår dagens møderne i  Aarhus - først hos HK om MED-strukturen i Sundhed og Omsorg. Jeg må dog forlade mødet en times tid, da jeg skal være bisidder for et medlem. Det tager en halv time, hvorefter jeg forsætter mødet hos HK. Vi bliver budt på frokost i HKs kantine, hvor vi også har medlemmer ansat, så jeg hilser kort på lederen af køkkenet. Næste gang, vi ses, sker det i HKs nye hus med nyt køkken i lyse lokaler, så det glæder de sig meget til. Lige nu ligger kantinen oppe under taget i nogle små lokaler.

Efter frokosten haster vi alle til Aarhus rådhus til møde i Sundhed og Omsorg, hvor strukturen drøftes, men intet besluttes. Jeg må gå lidt før tid, da vi har indkaldt til stormøde om netværksdannelse med medlemmerne ansat under Sundhed og Omsorg. Her deltager også to konsulenter fra København, så de juridiske aspekter kan afklares på stedet. Mødet slutter kl. 16.00, og dagen rundes af med at planlægge de kommende møder med fællestilildsrepræsentanten i Århus Kommune, Iben Hansen. Dagen slutter kl. 18.00 efter gennemgang af mails og ubesvarede telefonopkald.

Onsdag

kører jeg til kontoret i Silkeborg, hvor tasken pakkes til et skolebesøg i Viborg. Jeg skal for første gang afprøve det nye skole materiale. Besøget er på første skoleforløb med 13 elever, og de 12 er allerede medlem hos os, og vi får en snak om generelle vilkår som elev, I stedet får FTF-A repræsentanten mulighed for at fortælle om a-kassen, som de unge ikke altid helt forstår ikke er en del af Kost & Ernæringsforbundet. Tilbage i Silkeborg forberederjeg mig på bestyrelsesmødet i regionen. Det slutter 20.00-tiden, og jeg er hjemme kl. 21.00.  

Torsdag

møder jeg klokken 07.00 i Virklund, vi skal afholde stormøde for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i regionen. Mødet starter klokken 08.30, og medlemmerne kommer i god tid for at snakke. På mødet er der en livlig snak og diskussion hele dagen, som slutter klokken 15.00. I løbet af sådan et møde løber mange mails og opkald ind, som jeg må besvare bagefter.

Sidste opringning er klokken 16.50 fra Favrskov Kommune, der har brug for hjælp til at indplacere en nyansat. Kommunen har mailet og ringet et par gange, og det lykkes så sidst på dagen at få fat på hinanden. Jeg vejleder vedkommende, og vi når frem til en aftale, som senere skal underskrives af forbundet.

Fredag

arbejder jeg hjemmefra, får lavet aftale om møder i den kommende uge og ordnet post, får snakket med arbejdspladser om lønindplaceringer m.m., og jeg slutter dagen af med et besøg hos både fysioterapeut og læge, som skal følge op på mit knæ. Weekenden begynder i dag kl. 13.00 efter en travlt uge!

Jeg kan se en ændring i mine opgaver fra sidst vi lavede dagbog, jeg kører flere km på landevejen mellem opgaverne, og denne tid udnytter jeg til at snakke med medlemmer der ringer, eller jeg ringer dem op når jeg kører fra sted til sted, dette er en god ordning så der ikke ligge så mange opgaver når man lander det næste sted i regionen, men hvis der skal skrives noget ned, beder jeg vedkommende om at sende en mail med de spørgsmål eller oplysninger jeg skal have, der er jo ikke opfundet et redskab der skriver oplysningerne ned, når man kører bil.