Formandens løn

Nej til honorarer

Ghita Parry har siden hun tiltrådte som formand sagt nej tak til bestyrelseshonorarer oven i lønnen. De honorarer, hun har modtaget for at være medlem af bestyrelser i kraft af jobbet som formand, har hun sendt videre til forbundet, hvor det er muligt. Ellers har hun sagt helt nej tak til honorarer.

Kongressen fastsætter formandens løn

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter formandens løn mv. Tidligere har det været en opgave for hovedbestyrelsen.

Månedsløn på ca. 77.000 kr.

I maj 2010 besluttede kongressen, at der skulle ske en teknisk omlægning af formandens løn, pension, feriegodtgørelse mv., så formanden fremover kommer til at følge L 16 på Sundhedskartellets lederlønskala på KL-området med et tillæg.

Beslutningen indebærer, at både formandens løn mv. og de samlede udgifter for forbundet er uændret i forhold til tidligere.

Ghita Parrys månedsløn er på ca. 77.000 kr. (niveau 1. april 2018). Heraf udgør grundlønnen (L 16) 57.395,66 kr. og tillægget 19.242,62 kr. begge er inkl. eget pensionsbidrag. Derudover er der aftalt en pensionsordning på 13,53 procent og en feriegodtgørelse på 2,3 procent. Formandens løn mv. reguleres med de generelle stigninger i overensstemmelse med aftale mellem KL og Sundhedskartellet om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde.

Kongressen i maj 2010 besluttede også, at de midler, der afsættes til lokal lederløn i KL og Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse, automatisk udmøntes til formanden, eventuelt til kompetenceudvikling. Formanden får stillet forskellige arbejdsredskaber til rådighed. Det drejer sig om telefon og en mobiltelefon, en pc og en printer plus en avis.

Kongressen fastsætter formandens fratrædelsesvilkår

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter formandens fratrædelsesvilkår. Indtil da har det været en opgave for hovedbestyrelsen. Kongressen besluttede, at fratrædelsesvilkårene skal være de samme som hidtil. Formandens fratrædelsesvilkår er:

Hvis formanden ikke ønsker at genopstille, får hun to måneders løn med sig.
Stiller formanden op til valg uden at blive genvalgt, har hun krav på at få seks måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.
Hvis formanden bliver væltet i valgperioden eller ‘får frataget sit politiske mandat’, som det mere officielt hedder, får hun en fratrædelsesgodtgørelse på et års løn med sig.
Skulle formanden blive invalid og have mindre end to tredjedele erhvervsevne tilbage, får vedkommende en fratrædelsesgodtgørelse på ni måneders løn.
Hvis formanden nedlægger sit hverv, ophører kontrakten og lønnen mv. på samme tidspunkt.

De politisk valgtes fratrædelsesvilkår, blev på kongressen 2013 præciseret - du kan læse de opdaterede fratrædelsesvilkår HER