Forsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kost og Ernæringsforbundet har indgået aftale med TopDanmark, så du gratis kan oprette en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Den vil dække de skader, som du er skyld i på både personer og ting, i forbindelse med din virksomhed/dit arbejde. Den dækker dog ikke for sent leverede eller mangelfulde ydelser fra din side. Forsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring, der dækker tvister i dit erhverv, hvis sagen er overgivet til en advokat. Begge produkter har en selvrisiko. 

Du kan tegne en erhvervsforsikring, hvis du er klinisk diætist med eget CVR-nummer.

Kontakt Gitte Borup hos Kost & Ernæringsforbundet på 31 63 66 64, hvis du ønsker at tegne en forsikring. Kontakt TopDanmark på 44 74 33 94, hvis du har spørgsmål angående erhvervs- og produktansvarsforsikringen. Det anbefales også at tegne en arbejdsskadeforsikring – også selvom du ikke har ansatte. Forsikringen dækker dig selv, hvis du kommer til skade i arbejdet.

Andre forsikringer

Husk også ejendomsforsikringer samt forsikring af inventar og varer mod brand, tyveri, vandskade mm. Har du ansatte, gælder særlige regler for forsikring.