Forskning: Dagmarprojektet

’Projekt Dagmar’ er et nu færdigafsluttet forskningsprojekt, hvor det overordnede mål var at synliggøre betydningen af den pædagogiske indsats i forhold til sundhed og trivsel. Undersøgelsens centrale perspektiv er virkningen af den pædagogiske indsats i forhold til udvikling af børns sundhed, trivsel og læring i forhold til kost og ernæring.

Derudover var formålet også at interventioner og undersøgelse kunne skabe målbare effekter for børns sundhed på længere sigt, og på den måde være til gavn både for det enkelte barn, men også for samfundet som helhed.
Forskellige metoder

Gennem forskellige metoder undersøgte man hvorledes en praktisk-kropslig, samt sanselig orienteret pædagogisk praksis, kan understøtte og bidrage til en positiv udvikling af børns sundhed, trivsel og læring i forhold til kost og ernæring. Man undersøgte desuden hvordan man kan udvikle redskaber der understøtter kompetenceløft og kapacitetsopbygning for de ansatte.

Metoderne der blev brugt var:

1. Spørgeskemaundersøgelser af børn, forældre og ansatte.
2. Fokusgruppe interview med de ansatte.
3. Videoobservation af måltidsituation.
4. Fire interventioner.

Interventionerne tog udgangspunkt i måling af børnehavebørns og pædagogers mad sprog og smagssanser, samt børnenes viden og forståelse af udvikling af råvarer. I de forskellige interventioner, blev Sapere-metoden benyttet med det formål at hjælpe børnene med at lære deres egne sanser og smag at kende, at udvikle deres evner til at udtrykke sig verbalt og at turde prøve nye levnedsmidler og retter for derigennem at få en større variation i det man spiser. Metoden blev benyttet idet det antages at en sansebaseret tilgang kan medvirke til at udvide børnenes nysgerrighed, begrebsmæssige verden, kendskab til mad, fødevarer, samt madmod

5. Kompetence udviklingskursus for pædagogerne.

Projektet blev gennemført i Børnehuset Fuglsang i Aalborg og efter projektets afslutning blev flere komponenter integreret i børnehavens dagligdag:

  •     lege, spil og sprog aktiviteter omkring maden
  •     ud af huset aktiviteter omkring maden
  •     integrering af spise situation med mad pædagogik
  •     integrering af aktiviteter i de obligatoriske læreplaner