Forslag til regeringens klimahandlingsplan

”Fødevareforbruget spiller en væsentlig rolle for klimabelastningen i Danmark. De offentlige køkkener står tilsammen for 800.000 måltider dagligt på bl.a. sygehuse, daginstitutioner og sociale institutioner. Derfor er køkkenerne både oplagte og vigtige aktører i forhold til at indfri de politiske klimaambitioner. Det bør Folketingets partier tage med til forårets forhandlinger om en klimahandlingsplan, hvor de ambitiøse mål fra sidste års klimalov skal omsættes til konkret grøn politik”, siger Michael Allerup, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet.   

To ingredienser til klimamål: Retning og ressourcer

En netop gennemført undersøgelse om bæredygtighed blandt forbundets ledere viser, at køkkenerne på nogle punkter allerede er i fuld gang med at skrue på produktionen til klimaets fordel. De arbejder allerede med reduceret madspild, bedre affaldssortering og flere lokale råvarer i sæson. Men der er stadig en stor potentiel klimagevinst, hvis de offentlige køkkener får konkrete og forpligtende klimamål med fx 25% reduktion af CO2-aftrykket. Det vil skabe en klar retning for alle køkkener og medarbejdere.

Og ligesom ved den økologiske omstilling i de offentlige køkkener i 2010’erne, forudsætter omlægning til klimavenlig mad også penge til kompetenceudvikling, så alle medarbejdere får viden om, hvordan ambitioner og mål omsættes til praksis. Hvis der i fremtiden fx skal være flere grønne retter, som er lige så konkurrencedygtige som kødretter, kræver det både udvikling og nytænkning.

En køkkenkultur, der rykker

”Køkkenerne er gode til at opfylde de politiske ambitioner, der bliver sat. Det blev bevist med den økologiske omstilling. Vi har en køkkenkultur, der rykker og kommer i mål, når der sættes politiske rammer. Vi har fået en klimalov. Nu opfordrer vi til konkrete initiativer i den kommende klimahandlingsplan. Lad os ikke vente for længe, for klimavenlig mad kan allerede være en realitet inden 2025, hvis regeringen sætter ind nu”, siger Michael Allerup.

 

          FAKTA

  • Resultat: Kost og Ernæringsforbundet vurderer, at den offentlige sektors samlede CO2-aftryk fra fødevarer kan mindskes med 25% inden 2025, hvis der øremærkes midler til en klimavenlig omlægning af de offentlige køkkener.
     
  • Økonomi: Kost og Ernæringsforbundet foreslår at investere 30 mill.kr. her og nu ud af en pulje på i alt 80 mill.kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne frem mod 2025. Det vil kunne kickstarte en klimavenlig omlægning i professionelle køkkener. Det vurderer forbundet på baggrund af erfaringerne fra den økologiske omstilling i 2010’erne. (Formuleringen er ændret den 22.04.20)
     
  • Klimalov: Med klimaloven (fra december 2019) vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af 70% reduktionsmål i 2030.