Fra køkken til Covid: Ernæringsprofessionelle omskoles

Region Syddanmark har bedt de offentlige arbejdspladser om at mønstre i alt 80 medarbejdere til at bistå på Covid-afdelingerne. Seks af dem er ernæringsprofessionelle, tre fra køkkenet på Sønderborg Sygehus og tre fra Aabenraa Sygehus.

– Vi er blevet udpeget af ledelsen, der vurderede, at vi var raske og tilstrækkeligt robuste til at klare opgaven. Og selv om det er en smule skræmmende, så er det også ærefuldt at være udvalgt til at kunne hjælpe. Jeg ved, at nogle af kollegerne tænkte sådan. Selv synes jeg egentlig bare, at det ville være en fin og ny udfordring, siger Mette Strüssmann, der er ernæringsassistent og tillidsrepræsentant i sygehuskøkkenet, hvor hun har arbejdet i 18 år

– I sidste uge var vi på kursus en enkelt dag, hvor vi blev undervist i brugen af værnemidler, tavshedspligt mv. og blev orienteret om prognosen for antallet af smittede i Sønderjylland. Det virker som om, regionen har forberedt det godt, og ved, hvad de får brug for af personale. Det er betryggende, at der er styr på det.
– Næste skridt er, at vi skal i praktik på Covid-afdelingen, hvor der netop nu er et andet hold i gang. Hvis det bliver det aktuelt – ja, så er det vores tur næste gang.

Og der er ingen tvivl om, at Mette Strüssmann og hendes kolleger er klar.
– Når man har sagt ja til opgaven, begynder man at forberede sig. Det rumsterer i hovedet, siger hun.
– Jeg har f.eks. lige set videofilmen om brug af værnemidler én gang til …

For selvom hun helt fra starten sagde til sig selv, ’at der jo er risiko for at blive smittet overalt, selv selv i Netto’, så er der ingen tvivl om, at det er risikofyldt at våge ved en Covid-patient og færdes på afdelingen, hvad enten det er for at bringe mad eller blodprøver. Og der skal være helt styr på, hvordan værnemidlerne bruges.

Trods det oplevede hun, at det var de kolleger, der skulle blive i køkkenet, der var mest bekymret.
– De var selvfølgelig bange for, at vi tog smitten med tilbage til dem. Men det kommer ikke til at ske, for vi kommer jo ganske enkelt ikke tilbage. Skal vi på Covid-afdelingen, skal vi være der i tre måneder.
– Og jo, det blev vi faktisk lidt overraskede over. Det er jo længe at være væk fra sit fag, tilføjer hun.

Som der ser ud i dag, kan de seks kolleger godt undværes i køkkenet.
– Sygehuset tager kun akutpatienter, og det kan vi klart mærke i køkkenet. Vi er derfor også begyndt at sende kolleger hjem på afspadsering. Derfor kan vi godt afse os seks kolleger til andre funktioner.

Så nu er det bare at vente.
– Her i Region Syd regner de med, at mængden af smittede vil toppe i uge 17, så vil det vise sig, om der bliver brug for os. Vi både håber og ikke håber. Kommer vi afsted er det jo desværre fordi der er flere, der er blevet syge.