Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fra køkkenleder til medhjælper

  • Marie Preisler [ t e k s t ] Polfoto [ f o t o ]

Siden nytår har alle børn i Sønderborg Kommune selv haft madpakker og frugt med i vuggestuen. Det er en følge af byrådets beslutning om at spare madlavningen væk og i stedet tilbyde forældrene mad leveret udefra. En madordning, som forældrene skulle betale 400 kr. for om måneden. Forældrene takkede nej til ordningen. Og køkkenleder Lilian Johansen Rasmussen blev fyret efter mange år som institutionens kostfagligt eneansvarlige. I sin opsigelsesperiode fik Lilian tildelt nye arbejdsopgaver. Men den går ikke. Det fastslår Kost & Ernæringsforbundet, der derfor har forhandlet en fritstilling på plads for Lillian.

Krænket på sin faglighed

− Jeg havde et halvt års opsigelse, hvor kommunen lagde op til, at jeg skulle blive på arbejdspladsen, selvom køkkenfunktionerne blev lukket ned. Vi talte lidt om, hvad jeg kunne lave i opsigelsesperioden. Passe børn og bage boller med børnene på stuerne. Men da datoen for nedlæggelse af madordningen nærmede sig, virkede det som en mindre god ide: jeg har været ansat i 20 år til at lave mad og ikke til alt mulig andet, fortæller Lilian Johansen Rasmussen.

Hun ville egentlig helst fritstilles men havde også forståelse for, at når der nu blev betalt løn til hende i et halvt år, skulle hun gøre gavn for pengene. Alligevel kontaktede hun Kost & Ernæringsforbundet for at spørge, om det kunne passe, at hun skulle udføre et så anderledes arbejde i sin opsigelsesperiode, end hun var uddannet til.

− Jeg kunne kun gøre gavn ved at gå til hånde, tage af bordet og læse for børnene. Det krænkede ærligt talt min faglighed at gå fra at være køkkenleder til at være en slags stuepige. Derfor ringede jeg til forbundet, siger Lilian Johansen Rasmussen.  

Madlavning kan ikke forvandles til højtlæsning

Her lød vurderingen, at Sønderborg Kommune ikke havde ret til at lave så radikalt om på Lilian Johansen Rasmussens job i opsigelsesperioden. En fortolkning, som i øvrigt også KL bakkede op om. Kost & Ernæringsforbundet indledte derfor forhandlinger med kommunen og fik forhandlet en fritstilling igennem.

Den løsning er Lilian Johansen Rasmussen glad for, og hun glæder sig over, at hun valgte at spørge sit forbund til råds.

− Jeg har været på arbejdsmarkedet i 30 år, men jeg har aldrig prøvet at blive sagt op før, så jeg kendte slet ikke mine rettigheder. Jeg følte mig alene og usikker på, hvad jeg skulle gøre. Så var det rart at have forbundets eksperter i ryggen. De var der straks for mig.

Det er første gang, Lilian Johansen Rasmussen søger hjælp i forbundet. Og det har lært hende, at det er bedre at ringe én gang for meget end én gang for lidt.

GUIDE

TIL ÆNDREDE ARBEJDSVILKÅR
ARTIKEL: Mette Jensen [ t e k s t ]

Arbejdsvilkår kan ændre sig

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver har ’ledelsesretten’ og dermed mulighed for at ændre dine løn- og ansættesesvilkår inden for overenskomstens rammer. Ledelsesretten er dog begrænset af regler og retspraksis. Der kan være tale om en væsentlig stillingsændring, hvis:

  • Dine indtjeningsmuligheder forringes
  • Din arbejdstid nedsættes og dermed din løn
  • Du mister funktionærstatus
  • Du forflyttes til en anden arbejdsplads
  • Du skal arbejde på geografisk adskilte enheder
  • Din arbejdstid og dens placering ændres
  • Du degraderes
  • Din stilling ændres, også selvom du tilbydes samme løn og kompetenceniveau, måske endda højere

Du skal varsles om ændringerne

Det foregår ved, at du opsiges med tilbud om ansættelse på de ændrede vilkår. Du modtager et brev fra din arbejdsgiver. I brevet er der både en partshøring om opsigelse og et tilbud om ansættelse på ændrede vilkår. Er der tale om mindre ændringer, er et passende varsel normalt en måned.

Partshøring om opsigelse

Før der træffes afgørelse om at gennemføre en væsentlig vilkårsændring, har du ret til at komme med en udtalelse. Det skal ske inden for en frist, som din arbejdsgiver sætter. Denne regel gælder offentligt ansatte.

Accept af tilbud

Du skal inden for den givne frist oplyse din arbejdsgiver, om du ønsker at tage imod tilbuddet om ansættelse på de ændrede vilkår. Hvis du tager imod tilbuddet, vil du få en bekræftelse fra din arbejdsgiver og et nyt ansættelsesbrev eller et tillæg til det, du har. Hvis du ikke ønsker at tage imod tilbuddet, vil du modtage din opsigelse.

Opsigelsesperioden

De ændringer, du har sagt nej til, kan som udgangspunkt ikke iværksættes i din opsigelsesperiode. Du kan heller ikke pålægges at varetage opgaver, som er en væsentlig ændring af dine tidligere arbejdsopgaver − selv om du i en opsigelsesperiode i forbindelse med en omstrukturering formentlig skal tåle noget mere.

Kontakt

Er du i tvivl, om det, du udsættes for, er en ’væsentlig stillingsændring’ og dermed en ændring, du ikke skal tåle, så kontakt en konsulent i Kost & Ernæringsforbundet.

Hvis du er tillidsvalgt: skal sagen også forhandles med Kost & Ernæringsforbundet.

post@kost.dk eller 33 41 46 60.