Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fra sund til social

– Jeg er medlem af forbundet, fordi man som cand. scient. san. bliver aflønnet efter sin ‘baggrundsuddannelse’ – jeg er klinisk diætist, og derfor er det Kost & Ernæringsforbundet, der skal forhandle min løn.

 – Og det skal siges, det har jeg fået rigtig god hjælp til! Så det er jeg meget tilfreds med, forsikrer Trine Flemming Larsen.

Trods sin baggrund som diætist er Trine Flemming ansat som ‘planlægger på det socialfaglige område’. Arbejdspladsen hedder Center for voksensocial og servicerer regionale bosteder, der blandt andet huser domfældte, udviklingshæmmede og psykisk syge – nogle med misbrugsproblemer – for at nævne nogle af de socialt set hårdest ramte.

På bostederne kan der sagtens være fagfæller og medlemmer af forbundet ansat, men det er ikke her, Trine Flemming har sin daglige gang. Det er i forvaltningen.

Farvel til kostvejledning

Du er klinisk diætist og sundhedsfaglig kandidat. Ingen af delene lyder som skræddersyet til dit job. Hvorfor det faglige skift?

 – Da jeg var ny som klinisk diætist, fik jeg job på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Jeg skulle først og fremmest vejlede diabetikere, men jobbet rummede også ernæringsterapi. Jeg husker især en ung mand, der var kørt helt i smadder, da han havde været ude for en trafikulykke … og jeg har det faktisk svært med så syge mennesker. Så det var ikke det rigtige job for mig. Jeg fungerer bedre i et job med et forebyggende sigte – og nogle livsstilsproblematikker ind over.

Som da også har været kernen i de tidligere job, Trine Flemming har haft eksempelvis for Hjerteforeningens Rådgivningscentre.

 – Alle mine erfaringer med kostvejledning viser imidlertid, at man kommer tæt på folk, når man snakker kost... de fleste lukker op for posen. Valget af mad er tæt forbundet med ens følelser. Den personlige relation er supervigtig. Min erfaring er, at vil man ikke tæt på som vejleder, så kan man snakke om gulerødder herfra og til evigheden – uden at det flytter noget for den, man vejleder. Det er den personlige relation, der helbreder – mener jeg.

Og – måske derfor – trængte Trine Flemming på et tidspunkt til at komme væk fra den meget tætte patientkontakt.

 – Jeg havde taget min tørn. Så jeg besluttede at videreuddanne mig. Og valgte den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Jeg kunne have valgt andre overbygninger, men ville gerne bygge på min erfaring, om ikke den kostfaglige, så den fra sundhedsområdet.

Erfaring tæller mere end fag

At Trine Flemming siden er havnet på det socialfaglige område, lyder som lidt af en tilfældighed.

 – Da jeg var færdig som kandidat søgte jeg et barselsvikariat i Region Syddanmark som planlægger på sundhedsområdet. Jeg tror, jeg fik jobbet, fordi de syntes, det var interessant med min sundhedsfaglige baggrund – det var da også fint at have forståelse for de overordnede mekanismer på sundhedsområdet – men ikke noget, jeg brugte direkte i mit job.

Da Trine Flemming igen var på jagt efter et job, lod hun sig derfor heller ikke distrahere af titler eller faggrænser.

 – Nu vidste jeg jo, at det ikke var den fag faglige baggrund, man lagde vægt på i en regional forvaltning – men den administrative.

Og med den erfaring i bagagen søgte Trine Flemming endnu et planlæggerjob – denne gang på det sociale område – og fik det på trods af, at hun var gravid i fjerde måned.

Det sociale er mere rummeligt

Skiftet fra det sunde til det sociale område har været mere end fint.

 – Min erfaring er, at folk, der arbejder på det sociale område, har stor forståelse for forskelligheder. Arbejdet gør dem mere rummelige – eller også er det området, der tiltrækker rummelige mennesker.

På sundhedsområdet træffer man beslutninger, der påvirker mange mennesker, men er langt væk fra dem, beslutningerne berører. På det sociale område får beslutningerne sjældent betydning for mange, men desto større betydning for den enkelte. Og man er tættere på dem, beslutningerne berører. Hvis man f.eks. skal køre en sag om udvidelse af et bosted med fire pladser – som kan være et år undervejs – så ved man jo nærmest, hvem det er, der skal ha’ pladserne, når det lykkes at få sagen igennem, forklarer hun.

Hun er dog ikke i direkte kontakt med beboerne.

 – Så skal man være på bostederne med de socialt set hårdest belastede. Det ville jeg ganske enkelt ikke kunne holde til.

Blå bog 

Trine Flemming Larsen Ernærings- og husholdningsøkonom og klinisk diætist.

Sundhedsfaglig kandidat fra Syddansk Universitet i Odense Kostvejleder i Hjerteforeningens Rådgivningscentre, fysioterapiog kiropraktorklinikker og hos Slankedoktor.dk. 
Rygestoprådgiver på Odense Universitetshospital og diætist på Sydvestjysk Sygehus. 
Idag ansat i ‘Center for Voksensocial’, Region Midtjylland. 
Pt. på barsel med sin lille pige.

 

Voksne på uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er tværfaglig og har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og rehabilitering.

For at blive optaget skal du have en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. bachelor i sundhed og ernæring. Og en suppleringsuddannelse, der i dag kan tages på ½ år.

Både supplerings- og kandidatuddannelse tilbydes på København, Århus og Odense Universiteter.

Selve kandidatuddannelsen er en toårig akademisk overbygning på højt teoretisk niveau, fortæller Trine Flemming.

 – De fleste på udannelsen har til gengæld praktisk erfaring fra sundhedssektoren – f.eks. som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut. Desuden er det modne mennesker – gennemsnitsalderen ligger vel midt i 30’erne. Her kommer man, fordi man gerne vil flytte sig. Eller blive bedre til det, man allerede arbejder med.

 – Uddannelsesstederne vægter fagene forskelligt. Det bør man undersøge på forhånd, anbefaler hun. Derudover kan man i høj grad selv kombinere og vælge, indenfor hvilke områder man skriver opgaver. De fleste er tilbøjelige til at forfølge den indgangsvinkel, man kommer med. Mit eget speciale levede i hvert fald fint op til min kliniske baggrund, siger hun lidt ironisk.

Trine Flemming har forsket i gravides rygevaner.