Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Frivillige supplerer professionelle

Den foregående regering gjorde 2011 til frivillighedsår. Målet var at få stadig flere af os til at give en hånd med. Den nuværende regering fortsætter i samme spor og peger i regeringsgrundlaget på socialt arbejde baseret på frivillighed som en afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund.

Tanken er fin. En hjælpende hånd kan betyde en afgørende forskel i livskvalitet – måske endda både for den, der giver, og den, der tager imod.

Når jeg tænker på frivilligt arbejde, tænker jeg for eksempel på unge frivillige i idrætten eller besøgsvenner, der tilbyder ensomme ældre en snak. Men tanken er, at frivillighedens princip skal brede sig på det sociale område. Og her er det, at fagbevægelsen må være opmærksom. Frivilligt arbejde skal være en merværdi, et tilbud om ekstra omsorg. Ikke løsningen på en skrantende offentlig økonomi. Og slet ikke et alternativ til en professionel indsats.

I Kost & Ernæringsforbundet har vi undersøgt, hvor udbredt det er med frivillig arbejdskraft i forbindelse med mad og måltider, og hvilke opgaver de varetager. Undersøgelsen viser, at der i store træk er en fin skillelinje mellem frivilligt og professionelt arbejde. Men der er også frivillige, der indgår i vagtplanen. Eller bruges som vikarer under sygdom. Begge dele går langt over grænsen for det rimelige.

Hovedbestyrelsen har derfor opfordret forbundets tillidsrepræsentanter til at debattere, hvor grænsen for frivillighed går.

En frivillig hånd skal være en ekstra hånd. En, der kan tilbyde omsorg, som brugerne ellers måtte være foruden. Overskrides grænsen, undermineres fagligheden, og den frivillige sættes i vanskelige situationer. Samarbejdet med frivillige skal være en guldgrube af omsorg og til gavn for alle parter.

Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever dilemmaer i samarbejdet med frivillige.

Jeg ønsker alle glædelig jul og godt nytår!

 

Ghita Parry / Formand