FTF analyse: Arbejdet stresser

22 procent af medlemmerne i FTF’s organisationer er stressede. Ofte eller hele tiden. Og arbejdet er den væsentligste stressfaktor, siger 9 ud af 10 stressramte.

Meget arbejde på kort tid

Undersøgelsen dokumenterer, at FTF'erne oplever et markant højere arbejdspres end lønmodtagere generelt. I undersøgelsen svarer hver tredje, at de har en meget stor arbejdsmængde. Mens hver femte peger på et højt arbejdstempo. 

Arbejdspresset er så højt, at kun halvdelen af medarbejderne oplever, at de har mulighed for at levere en høj kvalitet i arbejdet, og det er med til at belaste dem psykisk.

Behov for regler

Det får FTF’s formand Bente Sorgenfrey til at efterlyse klare regler for det psykisk arbejdsmiljø.

- Der mangler en bekendtgørelse, der fastsætter regler på området og stiller krav til arbejdsgiverne, f.eks. om at alle ledere der har personaleansvar har en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Det er tankevækkende, siger hun, at der er en masse regler for, hvad arbejdsgiverne skal gøre for at forebygge røg, støj og møg, men ikke en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, selv om det er en af de største udfordringer på det danske arbejdsmarked.

FTF foreslår, at der efter svensk forbillede bør være regler, der sikrer en bedre balance mellem arbejdsopgaver og hænder, supervision af medarbejdere, der mødes af høje følelsesmæssige krav, og sparring i at tackle forandringer og konflikter på arbejdet.

Inspiration til politikerne

FTF’s undersøgelse offentliggøres samtidig med, at regeringens ekspertudvalg arbejder på at komme med løsninger til politikerne på de stigende problemer med især de psykiske belastninger på jobbet.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt FTF’s organisationer og beror på svar fra 9.641 medlemmer - heraf 230 fra Kost & Ernæringsforbundet.
  • For at kunne sammenligne FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø med det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere generelt, er der gennemført en tilsvarende undersøgelse blandt et repræsentativt udvalg på 1.806 lønmodtagere.
  • COWI har gennemført undersøgelsen for FTF.

Læs mere

Kilde