Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fyret efter fald på arbejdspladsen

  • Marie Preisler [ T E K S T ] Scanpix [ F O T O ]

Køkkenleder Eva Brendstrup Andersen falder en dag pludselig om på gulvet i køkkenet på Rindum Plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor hun har været ansat i 37 år. Hun får en flænge i hovedet og en alvorlig hjernerystelse, og det skal vise sig, at hendes mareridt kun lige er begyndt.
− Jeg er aldrig besvimet før. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Selv husker jeg intet. Men i faldet slog jeg mit hoved mod en bordkant og derefter mod gulvet.
Eva Brendstrup Andersen bliver kørt på hospitalet. Hospitalet kan ikke stille en diagnose, men hendes egen læge og nærmeste familie vurderer, at hendes blackout er stressrelateret. Hun henvises til arbejdsmedicinsk klinik og får af arbejdsgiveren bevilget fire timers psykologbehandling.
Hjernerystelsen giver hende voldsom hovedpine og hukommelsestab, og hun er sygemeldt, indtil symptomerne er væk.

Rystende tilbagekomst

To en halv måned senere føler Eva Brendstrup Andersen sig klar til at begynde at arbejde igen. I første omgang kun to timer om dagen og stadig som leder af køkkenet. Hun glæder sig til at komme tilbage på jobbet.
Men mødet med medarbejderne ryster hende:
− Det virkede på mig, som om de slet ikke var indstillet på at give mig en chance. Stemningen i køkkenet var meget ubehagelig. Det var frygteligt at opleve efter 37 år på arbejdspladsen, hvor jeg ellers altid har været glad for at være og har følt mig værdsat.

Savner opbakning

Allerede før Eva Brendstrup Andersen falder om, er arbejdspladsen blevet pålagt at omstrukturere og skære ned på personalet, og mange af ændringerne træder i kraft, mens hun er sygemeldt. Det betyder nye arbejdsrutiner, også for Eva Brendstrup Andersen. Men hun oplever, at medarbejderne er meget uvillige til at instruere hende.
Efter kun en enkelt uge på jobbet bliver hun indkaldt til møde hos sin nærmeste leder, der præsenterer en klage over hende fra personalet i køkkenet. De mener hun har svært ved at lytte. Det kommer bag på Eva Brendstrup Andersen, der oplever, at hun er udsat for psykisk terror, og hun savner opbakning fra sin leder.
Hun og hendes mand har i de følgende uger flere møder med lederen, der lover at lade kommunens arbejdspsykolog se på samarbejdsproblemerne i køkkenet. Men i stedet får Eva Brendstrup Andersen et par uger senere en opsigelse. Hun bliver helt paf og ringer straks til Kost & Ernæringsforbundet.
− Jeg fandt det helt urimeligt at blive fyret på den måde og kan stadig ikke fatte, at det endte sådan. Det første, jeg gjorde, var at kontakte forbundet, hvor jeg fik helt fantastisk støtte. En jurist fra forbundet kom herover og fik forhandlet en god aftrædelsesaftale med min arbejdsgiver. Det havde jeg ikke selv magtet.

Mere handling bag ordene

Forbundet har sikret Eva Brendstrup Andersen en aftrædelse med 13 måneders løn. Men smerten over at blive afskediget på den måde sidder dybt i hende, og hun går fortsat til psykolog for at bearbejde oplevelsen.
− Det nager mig meget at fratræde på denne måde. Jeg har fået et knæk og har mistet selvtillid, selvom jeg ikke synes, jeg gjorde noget forkert.
Eva Brendstrup Andersen håber, at hun ved at fortælle om sin sag kan skabe opmærksomhed om, at det ikke er nok med en flot personalepolitik.
− Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejdsmiljøpolitik fastslår, at det er en grundlæggende værdi for kommunen, at der er godt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser, og det lokale arbejde med arbejdsmiljøet skal være offensivt. Men der skal også handling bag ordene, og det oplever jeg ikke, der har været i min sag.
 

GUIDE

TIL TILBAGE PÅ JOB
ARTIKEL: Mette Jensen [ T E K S T ]

Fire-ugers-samtalen

Arbejdsgiver skal senest i 4. uge indkalde den sygemeldte medarbejder til en samtale. Samtalen skal handle om, både hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til job: er der behov for en gradvis tilbagevenden, ændringer i arbejdsopgaver, ændringer af arbejdspladsen, uddannelse, hjælpemidler eller andet. Samtalen skal lette medarbejderens tilbagevenden til arbejde efter sygefravær.

Info

www.ams.dk − søg: Guide til arbejdsgiver
www.rasksnak.dk − samtaler og sygefravær

Kontakt

Kost & Ernæringsforbundets konsulenter
Arbejdsmiljø: Holger Pedersen: hp@kost.dk
Forhandlingsafdelingen: post@kost.dk