Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Fyring udløste både bod og kompensation

  • Jeannette Ulnits   [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]

253.000 kroner i kompensation plus 25.000 kroner i bod til forbundet kostede det Lise Hansens arbejdsgiver ikke at have styr på detaljerne omkring en virksomhedsoverdragelse.
Arbejdsgiver tog for givet, at Lise Hansen efter overdragelsen var ansat på den overenskomst, han tidligere havde indgået med 3F, og at hendes hverv som tillidsrepræsentant dermed også var nedlagt. Han opsagde derfor også Lise Hansen med et for kort varsel, da de senere kom på kant.
Men den gik ikke. Lise Hansen hørte nemlig stadig til under Kost & Ernæringsforbundets overenskomst. Og hun var stadig tillidsrepræsentant.
− Min arbejdsgiver lærte, hvad en tillidsrepræsentant er. Han var vant til at fyre dem, der pegede på det, der ikke fungerede, fortæller hun.

Fristen forpasset

Lise Hansen havde været ansat et halvt års tid i rådhusets restaurant, da den blev overdraget til en privat virksomhed i september 2017. I den proces skete der en fejl: Arbejdsgiveren, der før overdragelsen var stedets konstituerede leder, forsømte at opsige overenskomsten med Kost & Ernæringsforbundet inden for fristen, der er tre uger efter overdragelsen.           

En torn i øjet på lederen

I restauranten lavede Lise Hansen og kollegerne dagligt mad til op imod 300 kommunalt ansatte og derudover til forskellige arrangementer som julefrokoster og sportsstævner. Der var drøn på i hverdagen, men arbejdsmiljøet var godt. Efter overdragelsen ændrede arbejdsgangene sig imidlertid radikalt. Fra at være velinformerede om kommende opgaver vidste personalet ikke, hvad de mødte ind til om morgenen. Det ugentlige informationsmøde blev nedlagt, og Lise Hansen oplevede, at ‘ledelse var en by i Rusland’, som hun siger.
− Der gik ikke mere end en måneds tid, før der var totalt kaos. Vi fik ingen information om opgaverne, og hverdagen bød på flere og flere brandslukningsopgaver. Og da det var mig, der sagde fra, blev jeg hurtigt en torn i øjet på ham, siger hun.  
Månederne gik, og arbejdsmiljøet blev stadigt dårligere. Som tillidsrepræsentant havde Lise Hansen været med til de medarbejdermøder, der havde været holdt inden overdragelsen, så hun huskede lederens løfter og holdt ham fast på dem. Hun fornemmede, at han til gengæld begyndte at prøve hende af og lede efter fejl i hendes arbejde. F.eks. ved at kræve, at hun uforberedt og bare 30 minutter efter at være mødt kunne levere en perfekt buffet til en reception. Eller han glemte at give besked om, at der var personalemøde en halv time før hendes mødetidspunkt.  

Fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder

Den 16. december på en hektisk arbejdsdag i restaurantens køkken havde Lise Hansen flere sammenstød med lederen. Da fyraften nærmede sig, bekendtgjorde han, at han havde modtaget klager over hende, og han bad hende bruge weekenden til at tænke over, hvad hun ville.
− Da forstod jeg, at han ville have mig ud hurtigst muligt, siger Lise Hansen.
– Jeg fik det skidt og følte mig som jaget vildt, så jeg måtte melde mig syg og kontaktede samtidig forbundet. Ugen efter modtog jeg pr. e-mail min opsigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Uberettiget afskedigelse

Forbundet konstaterede, at overenskomsten med arbejdspladsen ikke var opsagt, altså var Lise Hansen stadig ansat under overenskomsten med Kost & Ernæringsforbundet, og hun var fortsat forbundets tillidsrepræsentant. Skulle hun afskediges, skulle det derfor være med det varsel, hun var berettiget til efter sin ansættelseskontrakt og den beskyttelse, hun nød som tillidsrepræsentant. I øvrigt skal afskedigelse af en tillidsrepræsentant altid forhandles med forbundet, inden den kan gennemføres.
I forhandlingen med arbejdsgiver tog forbundet afsæt i, at Lise Hansen havde talt kollegernes sag som tillidsrepræsentant og vurderede på den baggrund, at afskedigelse var uberettiget.
Da sagen blev afgjort i februar 2018 til Lise Hansens fordel, fik hun derfor løn for de fem måneder hun skulle have været varslet, plus løn for yderligere tre en halv måned som godtgørelse for uberettiget fyring.
Arbejdsgiveren fik desuden bod for at have overtrådt forbundets overenskomst og fyret en tillidsrepræsentant.
− Det var ærgerligt, at vi som kolleger ikke kunne holde sammen, siger Lise Hansen, men jeg har det godt med sagens udfald. Forbundet tog sig godt af mig, så nu kan jeg koncentrere mig om at søge et job til mine sidste år på arbejdsmarkedet.      

Lise Hansen er er et opdigtet navn. Hendes rigtige navn og arbejdspladsen er redaktionen bekendt.

 

Forbundet rådgiver …

Artiklerne skrives på baggrund af et interview med en leder eller en medarbejder, offentligt eller privat ansat, der har fået rådgivning af forbundet.
Artiklerne er et udtryk for medlemmets oplevelse af sagen. Modparten høres ikke.

Sagen kort:

•    Lise Hansens arbejdsplads overdrages til en privat virksomhed, og arbejdsgiver ønsker at flytte medarbejderne over på en anden overenskomst.
•    Arbejdsgiver glemmer at opsige den gældende overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet.
•    Da Lise Hansen senere fyres på grund af samarbejdsproblemer, konstaterer forbundet derfor, at afskedigelsen er uberettiget, da Lise Hansen er valgt af sine kolleger som forbundets tillidsrepræsentant og i øvrigt fortsat ansat under forbundets overenskomst.
•    Arbejdsgiver må betale kompensation for uberettiget fyring og bod for overenskomstbrud.  

GUIDE VED VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Hvis din arbejdsplads bliver opkøbt af en anden virksomhed, er der tale om en virksomhedsoverdragelse, og du vil være beskyttet af ‘lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse’.

www.retsinformation.dk − søg på titlen

Varsling af ændringer

Ved en virksomhedsoverdragelse skal væsentlige ændringer varsles. Det kan være ændringer i arbejdstid, arbejdets indhold eller arbejdssted. Varslet skal være det samme som dit opsigelsesvarsel.
Du kan sige nej tak til en væsentlig ændring og kan da betragte varslet som en opsigelse. Du vil ikke få karantæne fra a-kassen.

Skift af overenskomst

Hvis din nye arbejdsgiver har tegnet overenskomst med et andet forbund og ønsker, at du ansættes på denne,
•    skal arbejdsgiver senest tre uger efter overdragelse kontakte forbundet for at opsige overenskomsten med forbundet.
•    Opsiges overenskomsten, vil ændringen dog først træde i kraft, når din nuværende overenskomst udløber.
•    Hvis ikke arbejdsgiver opsiger overenskomsten, betragtes det som en tiltrædelse af overenskomsten.

Rettigheder som tillidsvalgt

Har du et tillidshverv, beholder du det i princippet ved en virksomhedsoverdragelse. Det gælder også den særlige beskyttelse, der følger med hvervet.
Grundlaget for dit tillidshverv kan imidlertid forsvinde ved overdragelsen, og så mister du også beskyttelsen. Dog først når det er varslet med det opsigelsesvarsel, der fulgte med, da du påtog dig rollen som tillidsvalgt.
Opsigelse af en tillidsrepræsentant skal i øvrigt altid forhandles med forbundet.

Kontakt:

Kontakt altid Kost & Ernæringsforbundet, hvis du skal overdrages til en anden virksomhed.

Forhandlingsafdelingen
sikkermail@kost.dk
31 63 66 00