Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fyring under barsel udløste godtgørelse

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

 

Det blev et ubehageligt gensyn med arbejdspladsen, da 32-årige Susanne Kjær Simonsen umiddelbart efter endt barselsorlov deltog i et personalemøde for alle medarbejdere på Ældrecenteret Enghaven i Skjern. Dårlig økonomi betød, at nogen skulle fyres, meddelte ledelsen uden at sætte navn på. Susanne Kjær Simonsen var dog ikke i tvivl om, at planen var at fyre hende: − Det var utrygt og ubehageligt at sidde ved det møde, for selvom ingen sagde det ligeud, forstod jeg klart, at pilen pegede på mig. En kollega i køkkenet og en veninde kontaktede mig bagefter og fortalte, at de begge havde hørt, at det var mig, der skulle fyres. Det var ikke rart, at de fik beskeden, før jeg selv hørte fra min arbejdsgiver, fortæller Susanne Kjær Simonsen.

Dårlig stemning på arbejdspladsen

Hun havde på det tidspunkt arbejdet otte år i køkkenet og i alle årene oplevet at have et meget fint forhold til både kollegaer og ledelse − lige indtil hun forud for sin graviditet var igennem flere fertilitetsbehandlinger, der betød, at hun skulle undgå tunge løft på sit arbejde. − Efter min seneste fertilitetsbehandling følte jeg, at stemningen over for mig skiftede til det værre, så det kom ikke helt bag på mig, at de ville af med mig, men det sårede mig, at ingen sagde det ligeud. Hun blev senere kaldt til møde med ældrecenterets leder, der tilbød hende overflytning til et andet kommunalt køkken, der manglede personale. Dog skulle hun selv søge jobbet, og det viste sig efterfølgende, at der alligevel ikke var ledige stillinger dér. − Jeg fik en grim fornemmelse af, at ledelsen godt viste, at de ikke måtte fyre mig i tre måneder efter barsel, og at de derfor prøvede at slippe af med mig på en nem måde ved at få mig til selv at sige op. Men det ville jeg ikke, da der ikke var noget andet job at få, siger hun.

Langstrakt fyring

Fem måneder senere varslede ledelsen samtaler med alle medarbejdere for at afgøre, hvem der skulle fyres, og Susanne Kjær Simonsen kom til samtale allerede samme dag. Kort tid efter, midt i sin sommerferie, blev Susanne Kjær Simonsen ringet op og fik besked om, at hun var fyret. − Ledelsen havde på det tidspunkt ikke haft møder med alle, så jeg fik bestyrket min mistanke om, at det hele tiden havde været planen at fyre mig. Det gjorde mig meget ked af det, for det var psykisk hårdt at blive fyret på en måde, der trak så meget i langdrag. − Så gik jeg til forbundet, som straks gik ind i sagen.

Fritstilling og godtgørelse

Efter forhandling med Kost & Ernæringsforbundet accepterede arbejdsgiveren, at Susanne Kjær Simonsen blev fritstillet og fik godtgørelse som kompensation for uretmæssig fyring under barsel. Susanne Kjær Simonsens råd til andre er ikke at tøve med at gå til forbundet ved mistanke om, at arbejdsgiveren prøver at slippe af med dem i forbindelse med barsel: − Det kørte mig ned psykisk at gå på arbejde i mange måneder med vished om, at jeg ville blive fyret, men uden at få det at vide direkte. Jeg lå søvnløs mange nætter, og det var en hård belastning for min familie. Så en stor sten faldt fra mit hjerte, da jeg havde kontaktet forbundet, hvor jeg fik helt fantastisk hjælp og støtte. − Og jeg jublede, da vi vandt sagen, slutter Susanne Kjær Simonsen. Susanne Kjær Simonsen passer nu sin datter, mens hun søger nyt job.

Guide til ligestilling og barsel

Mette Jensen [ t e k s t ]

Beskyttet under barsel
Det er ulovligt ifølge ligebehandlingsloven og barselsloven at opsige en medarbejder på grund af graviditet og barsel. Det betyder, at hvis du bliver sagt op under din graviditet og barsel, er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldes din graviditet og orlov. Beskyttelsen gælder for både kvinder, mænd og homoseksuelle par, der benytter deres ret til at holde barselorlov, forældreorlov mv. Beskyttelsen gælder også før en eventuel graviditet i forbindelse med fertilitetsbehandling eller ufrivillig abort.

Tilbage til dit job
Du har også ret til at komme tilbage til samme eller lignende job, som du havde, før du gik på barsel, når du kommer tilbage efter at have holdt barselsorlov. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i din stilling, kan du vælge at sidestille ændringen med en opsigelse.

Er opsigelsen uberettiget
Hvis beslutningen om at afskedige dig er truffet under din graviditet eller barselsorlov, men først effektueres når du vender tilbage fra din orlov, er det de samme regler, der gælder, som ved en afskedigelse under selve orloven (som i Susanne Kjær Simonsens sag, se side 12). Hvis du bliver afskediget, efter at du har afsluttet barselsorloven, og kan du ikke bevise, at beslutningen reelt blev truffet, mens du holdt orlov, gælder der ikke længere en formodning om, at du blev afskediget på grund af barsel eller graviditet. Jo længere tid der går, efter at du er kommet tilbage fra barsel, og til du opsiges, jo sværere er det at bevise, at en opsigelse er i strid med Ligebehandlingsloven.

Kontakt
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med barsel og graviditet, så kontakt forbundet: post@kost.dk

Info
Lov om barsel
www.retsinformation.dk − ’Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel’

Lov om ligebehandling
www.retsinformation.dk − ’Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder’ − Se kapitel 3 om barsel