Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fyring under sygdom udløser godtgørelse

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Sif Meincke [ f o t o ]

Lise Conny Jensen passede sit arbejde som ernæringsassistent og kostfagligt eneansvarlig i en daginstitution i København, da hendes ryg en dag sagde stop. Hun faldt på køkkengulvet, og det blev starten på et længere sygdomsforløb med indlæggelse og operation. Undervejs blev hun afskediget og søgte hjælp i Kost & Ernæringsforbundet.

− Jeg fandt det meget urimeligt at blive fyret på den måde, mens jeg var syg. Derfor gik jeg til Kost & Ernæringsforbundet, der fandt, at fyringen var i strid med loven om forskelsbehandling. Det er jeg meget lettet over. Selv havde jeg ikke magtet at føre en sag, fortæller Lise Conny Jensen.

Arbejdspres gav rygproblemer

Lise Conny Jensen var ansat i daginstitutionen i otte år, og på grund af slidgigt havde hun i en længere periode haft en personlig hjælper knyttet til sig i 15 timer om ugen til at hjælpe med arbejdsopgaverne i køkkenet. Men hjælperen blev ofte brugt som afløser på stuerne, når der var sygdom, oplevede Lise Conny Jensen.

Hun vurderer, at manglende hjælp og et voksende arbejdspres udløste så alvorlige rygproblemer, at hun måtte sygemelde sig flere gange, og at hun efter faldet i køkkenet fik diagnosticeret en diskusprolaps, som hun blev opereret for.

− Jeg er overbevist om, at jeg kunne have været tilbage på arbejde, hvis jeg havde fået bedre hjælp, og hvis min arbejdsgiver havde ventet på, at jeg blev rask efter rygoperationen. I stedet blev jeg sagt op med den begrundelse, at jeg var for meget syg.

Vigtigt med anerkendelse

Lise Conny Jensen havde fem måneders opsigelse. Efter forhandlingen med Kost & Ernæringsforbundet accepterede arbejdsgiveren et forlig, der har givet hende yderligere fire måneders løn oveni som godtgørelse. Det resultat er et vigtigt plaster på såret, mener Lise Conny Jensen.

− Det var vigtigt for mig at få anerkendt, at det var forkert at fyre mig. Derfor føles det her som en vigtig sejr.

 

GUIDE

TIL LOV OM FORSKELSBEHANDLING

Handicap må ikke føre til forskelsbehandling

Lov om forskelsbehandling forbyder
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Efter lov
om forskelsbehandling må en arbejdsgiver ikke
forskelsbehandle på grund af handicappet f.eks.
ved ansættelse eller afskedigelse eller med hensyn
til løn og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren har
desuden pligt til at træffe de foranstaltninger, der
giver en person med handicap mulighed for at
udøve sit arbejde.

Sygdom kan være et handicap

Langvarig sygdom − uanset om denne er
helbredelig eller uhelbredelig − kan udgøre et
handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.
Det fastslog EU-domstolen for nylig. Det kan
derfor være i strid med EU-retten at opsige en
medarbejder med henvisning til 120-dages-reglen,
hvis sygefraværet skyldes handicap.

Info

Lov om forskelsbehandling
www.bm.dk – søg Forskelsbehandlingsloven
Dom om handicap
www.euo.dk/dokumenter – C-337/11 Werge

Kontakt

Forbundets forhandlingsafdeling
post@kost.dk
31 63 66 01