Fysisk arbejdsmiljø

Fysiske belastninger

Fysiske belastninger opstår i omgivelserne på din arbejdsplads og i arbejdets påvirkning på din krop.

De fleste medlemmer i Kost & Ernæringsforbundet er udsat for en eller flere fysiske og ergonomiske belastninger i arbejdet.

På arbejdspladsen vil der typisk være risiko for overbelastning og nedslidning af muskler og led på grund af:
•    tunge løft
•    dårlige arbejdsstillinger
•    ensidigt gentaget arbejde og arbejdsbevægelser
•    trange pladsforhold
•    dårlig og forkert indretning af sin arbejdsplads

og helbredsgener ved udsættelse for:
•    dårligt indeklima, fx temperatur- og ventilationsforhold
•    støj

Få et bedre fysisk arbejdsmiljø

De fysiske belastninger skal arbejdspladsen undersøge og vurdere i APV´en, Der skal udarbejdes en handlingsplan, der siger hvordan belastninger  

Men tag også selv arbejdsmiljøbrillerne på og deltag i APV´en.

Gør også løbende arbejdsmiljøgruppen og MED-repræsentanter opmærksom på forhold i dit arbejdsmiljø, du oplever som fysisk belastende.

Vaner og rutiner i arbejdet

Du kan selv bidrage til at forebygge overbelastning og nedslidning.

Måske har du daglige smerter i muskler og led, og det er blevet rutine for dig at holde dig rask med behandlinger og smertestillende medicin.

Vær her opmærksom på, om smerterne kan skyldes de fysiske omgivelser eller den måde du arbejder på.

Du kan selv forebygge ved at:
•    bruge de hjælpemidler, der stilles til rådighed
•    bruge ergonomisk rigtige arbejdsstillinger
•    følge anvisninger og løsninger på forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø.

Læs mere om forebyggelse af fysiske belastninger i links.