Gældende regler ved omlægning af tjeneste på grund af Corona-virus

Derfor bør det ikke være kompliceret at lave gode og fornuftige planer i forhold til en effektiv tjenesteplan i forbindelse med Corona virus. Det handler lige nu mest om, at arbejdspladser lukkes ned og medarbejdere sendes hjem.

I den offentlige sektor sker det med din sædvanlige løn - uanset om man arbejder nul timer eller færre timer end normalt.
Det er en ledelsesmæssig beslutning, om man skal sendes hjem og/eller arbejde færre timer, men man er sikker på at få sædvanlig løn i perioden. Ledelsen kan også varsle afspadsering, dette skal ske efter gældende regler i overenskomsten.
Hvis der opstår mangel på arbejdskraft enkelte steder på grund af sygemeldinger eller andre akutte situationer, så har du som ansat pligt til at møde ekstraordinært op, når ledelsen beder dig om det. Betalingen er som normalt ved ekstra timer.

Lige nu har man flere steder planlagt etablering af beredskaber, hvor man, for at begrænse smitte, reducerer i antallet af personer, der skal på arbejde. Dermed er der opbygget et beredskab, hvis der kommer mange sygemeldinger. Det kan betyde, at man nogle uger skal arbejde mere, og i andre uger mindre. Grundreglen er, at I arbejder, som I plejer. Hvis I skal arbejde mindre, eller er blevet sendt hjem, skal I aflønnes som normalt. Hvis I skal arbejde mere, skal I aflønnes for de ekstra timer – enten med løn eller afspadsering.

 

Med Corona-virus befinder vi os i en ekstraordinær situation, som belaster mange af de vigtige funktioner i vores samfund. Funktioner, som bare skal fungere. Det presser ansatte og ledelse - så vær rumlige overfor hinanden og undgå konflikter om reglerne.