Genoptagelse af sager om tab af erhvervsevne

Efter en undersøgelse om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, foretaget af Kammeradvokaten, genoptager styrelsen arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne, hvor der er mistanke om, at der kan være begået fejl i sagsbehandlingen. Det har betydet, at Arbejdsskadestyrelsen har oprettet en særlig taskforce, der skal finde frem til sagerne, hvor der er begået fejl og behandle dem igen.

Kan jeg få min sag genoptaget?

Den første forudsætning for, at din sag kan genoptages, er, at det er en sag hvor du tidligere har fået anerkendt din arbejdsskade og der er truffet en afgørelse om tab af erhvervsevne.

Som hovedregel kan alle tilskadekomne få genoptaget deres sag, hvis der kommer nye oplysninger frem i sagsforløbet. Det er dog vigtigt at påpege, at det skal kunne dokumenteres, at der foreligger nye oplysninger. De sager, der har givet anledning til igen at kigge på Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, er sager, hvor styrelsen har vurderet din indtjening for lav, i tilfælde af at skaden ikke var sket.

Du kan læse mere om genoptagelse af arbejdsskadesager her

 

Skal jeg gøre noget for at få min sag genoptaget?

Arbejdsskadestyrelsen genoptager automatisk de sager, hvor de selv har kendskab til, at der kan have været begået fejl. Er du ikke en af dem, og tror du, at der kan være begået fejl i din sag, skal du enten kontakte vores arbejdsmiljøkonsulent, Holger Pedersen, der så vil guide dig videre i forløbet, eller Arbejdsskadestyrelsen direkte.

Kontakt Arbejdsskadestyrelsen med henblik på genoptagelse af din sag
Her kan du finde Holgers kontaktoplysninger

 

Hvad betyder det at min sag bliver genoptaget?

At få din sag genoptaget betyder, at Arbejdsskadestyrelsen vil gå ind i sagen og foretage en vurdering af sagens oplysninger og på baggrund af det, evt. træffe en ny afgørelse. Der vil selvfølgelig blive taget forbehold for, hvis der i den tidligere afgørelse er begået en fejl, så vil denne blive rettet, før en ny vurdering vil finde sted.

Er jeg sikker på at vinde, hvis min sag bliver genoptaget?

Der er ingen garantier, hvis din sag bliver taget op igen. Det kan være, det falder ud til din fordel, og du får en højere erstatning. Det kan også ske, at afgørelsen bliver den samme, som i den tidligere afgørelse. Du kan også få tildelt en lavere erstatning og i enkelte tilfælde kan retten til erstatning helt bortfalde. Det er dog værd at bemærke, at har du modtaget erstatningen i god tro og i overensstemmelse med den tidligere afgørelse, vil der ikke blive krævet tilbagebetaling af udbetalt erstatning.

Kilde