Genoptræning kræver god ernæringstilstand

Folketinget er ved at behandle et lovforslag om frit valg til genoptræning, hvorfor det er yderligere vigtigt at sikre, at genoptræningsplanerne faktisk har det rette indhold og den rette kvalitet. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Opråb fra fire organisationer

Selvom genoptræningsplanerne allerede i dag er centrale, har de ikke altid det rette indhold eller er udfyldt med tilstrækkelig kvalitet, hvorfor de ikke fungerer optimalt.

Derfor har Kost & Ernæringsforbundet allieret sig med Danske Fysioterapeuter, Danske Handicap­organisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen i et fælles brev, der opfordrer sundheds- og ældreudvalget at give

Vi foreslår, at et sådan eftersyn blandt andet skal se nærmere på:

  • Om alle dem, der har brug for en genoptræningsplan får en?
  • I hvilket omfang patienterne bliver inddraget i udformningen af planerne?
  • Hvordan patienterne oplever planerne og deres indhold?
  • Om patientens ernæringstilstand stiller særlige krav til genoptræningen?
  • Hvordan dialogen mellem regioner og kommuner fungerer i dag?

Minister afviser

Sundheds- og ældreudvalget har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby om at tage stilling til forslaget om et serviceeftersyn.

Desværre afviser ministeren ideen. For det første, fordi hun allerede er i dialog med Danske Regioner om sygehusenes forpligtelser i forhold til genoptræningsplanerne. For det andet, fordi hun forventer, at lovforslaget om frit valg til genoptræning vil betyde at både patienter, kommuner og regioner vil være endnu mere opmærksomme på indholdet i genoptræningsplanerne.

Vi følger op

Kost & Ernæringsforbundet vil sammen med de øvrige organisationer nøje følge implementeringen af det frie valg til genoptræning. Specielt fordi lovgivningen ikke afspejler ernæringstilstandens vigtige betydning for en vellykket genoptræning.