Medlemmerne sender forbundet i en ny retning

  • Medlemmerne vedtog enstemmigt forbundets værdigrundlag
    Medlemmerne vedtog enstemmigt forbundets værdigrundlag

Generalforsamlingen i Vejle

I løbet af blot tre timer, fik Kost & Ernæringsforbundets medlemmer vedtaget et nyt værdigrundlag, truffet beslutning om en ny medlemsstruktur og vedtaget en række større eller mindre ændringer af forbundets vedtægter.

Se alt materialet til generalforsamlingen her.

Nyt værdigrundlag til forbundet

Hvis man skal videre, må man efterlade noget, sagde Kost & Ernæringsforbundet formand, Ghita Parry. Og det har vi gjort. Vi har efterladt en fagforening, hvor det var de få der bestemte for de mange. Og de samme, der blev valgt til alting. Hvor debat og demokrati mest var fine ord på papiret.

Den epoke sluttede med vedtagelsen af den nye struktur i efteråret, hvor bl.a. alle medlemmer nu kan stille op til alle pladser i hovedbestyrelsen. Og derfor var der lagt op til en generalforsamling, hvor de deltagende medlemmer, skulle tage stilling til et helt nyt værdigrundlag, en vision og en mission, som hovedbestyrelsen præsenterede dem for.

En klar retning

Visionen i det nye værdigrundlag er, at ”Kost & Ernæringsforbundet er professionsfællesskabet for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige’. Visionen fortæller, hvor forbundet skal hen, men for at nå dertil, er der en række ambitioner, der skal indfris. 

Politisk er målet at præge samfundets beslutninger, sikre at professionen udvikler sig på et veldokumenteret grundlag og støtter borgernes behov. Og selvfølgelig at sikre job og karrieremuligheder til medlemmerne sammen med attraktive arbejdspladser, løn- og ansættelsesforhold. 

- Ambitionerne skal omsættes til ’dynamiske strategier og målbare mål’, tilføjede formanden. Det kan være at arbejde for at rekruttere endnu flere medlemmer. Blive endnu mere synlig. Og for alvor sætte en mad og måltidsdagsordenen.

Se værdigrundlaget her