Giv pengene til ældres måltider

I regeringen nyeste udspil ”Danmark på sikker vej – Plan for et stærkere fællesskab” afsætter de 15 mia. kroner til sundhed og ældre frem mod 2020. Det passer som fod i hose for Kost & Ernæringsforbundet, der med en samlet bunke anbefalinger til ældres måltider i ryggen, har et råd til regeringen.

Læs anbefalingerne her.

- Vi ved det alle sammen. Det, vi spiser, har afgørende betydning for vores trivsel og sundhed. Det stopper ikke, når vi bliver ældre. Derfor er mit budskab egentlig ret klart: Lad nu milliarderne rulle ud over ældres måltider. Som fagfolk ved vi godt, hvad der skal til og regeringen kan derfor hente inspiration i vores anbefalinger til netop ældres måltider, siger hun og fortsætter:

-Det er afgørende, at vi kommer væk fra en forståelse af mad og måltider som en service. Det er en sundhedsydelse!, slår hun fast.

Læs anbefalingerne her.

Udnyt vores faglighed og tænk på tværs

Kost & Ernæringsforbundets anbefalinger er blevet til i samarbejde med en ekspertgruppe på seks kommunale ledere, der alle arbejder med netop ældres mad og måltider. Fagfolkenes anbefalinger handler i vid udstrækning om at udfordre de rammer, der er i kommunerne for ældres forplejning.

- Vi skal forstå mad og måltider som en aktiv del i forebyggelse, behandling, rehabilitering og sundhedsfremme. Kommunerne kan udnytte vores faglighed og kompetencer i langt højere grad og på en bedre måde. Det handler blandt andet om at tænke på tværs, se på helheden og holde blik for det individuelle, slutter Ghita Parry.

Læs anbefalingerne her.