Glædelig Jul fra FaKD

Året 2019 har været fyldt med spændende udfordringer, og vi kan med
stor glæde takke vores loyale medlemmer og gode samarbejdspartnere
for at være kommet styrket ud af året.

Vi er et fagligt selskab med en stærk stemme – og har igen i år 2019 deltaget aktivt i fagpolitiske indsatser, haft et stort fokus på den kliniske ernæring og det tværprofessionelle sundhedsfaglige sammenhold. Både nationalt, men også internationalt. 

Vi glæder os til det kommende år og de nye udfordringer, det bringer med sig.