God ernæring er hjørnesten for ældre medicinske patienter

Tidlig opsporing og rettidig indsats. God ernæring. Udgående sygehusfunktioner og følg-hjem-ordninger. Det er bare nogle af de initiativer, der står mad, måltider og ernæring henover i den netop indgåede aftale om en ny handlingsplan for den ældre, medicinske patient.

I Kost & Ernæringsforbundet, som er fagforening og interesseorganisation for bl.a. kliniske diætister og ernæringsassistenter, er formanden meget tilfreds. Og det er særligt den tidlige opsporing og en kommende afdækning af målrettede ernæringsinitiativer, der glæder.

- Vi har længe kæmpet for systematiske ernæringsscreeninger. Vi ved, at ældre med en dårlig ernæringstilstand har ringere helbred, dårligere kræfter, har længere tid i sygehussengen og oftere bliver genindlagt. Og vi ved, at ældre, der er korrekt ernærede tager bedre i mod anden behandling, har bedre forløb og kommer sig hurtigere. Det er en fornuftig og rigtig investering i menneskers liv og trivsel, når ernæringsindsatsen er i top, siger formand Ghita Parry.

Formanden peger på, at også fokus på samarbejde på tværs af regioner og kommuner samt kompetenceudvikling i sygeplejen er vigtige skridt. Men hun håber dog på, at opkvalificeringen af den kommunale sygepleje ikke bliver på bekostning af andre faggrupper.

- Sygeplejersker kan en ting, og vi ernæringsfaglige kan noget andet. Vi kan behandle med mad og måltider, vi kan foretage diætetisk vejledning og rådgivning, vi kan fremstille og servere korrekt og lækker mad og ernæring. Det danske sundhedsvæsen skal være i verdensklasse, og det er vi, når vi bruger de rigtige fagfolk til opgaven. Det bidrager ikke kun til kvaliteten i det enkelte patientforløb, men løfter også kvaliteten samlet set, slutter Ghita Parry.

Af relevante ernæringsindsatser kan nævnes:

  • 25 mio. i perioden 2016-2018 til at øge kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje. Medarbejderne skal bl.a. lære mere om ernæring, psykiatri, hygiejne, rehabilitering og smertelindring.
  • Fokus på tidligere opsporing og mere rettidig indsats. Sundhedsstyrelsen vil inden udgangen af 2017 udarbejde en række anbefalinger for bl.a. arbejdsgange, hvis den ældre udviser tegn på sygdom, mangler mad eller væske eller klarer sig væsentligt dårligere i hverdagen. Alt sammen for at undgå indlæggelser.
  • God ernæring. Sundhedsstyrelsen vil i løbet af 2016 afdække, hvilke målrettede initiativer der skal til for at sikre de ældre medicinske patienter den gode og sunde mad og drikke, de har brug for.
  • 175 mio. kr. til flere udgående sygehusfunktioner, der undersøger eller behandler patienten i eget hjem, og til øget rådgivning fra sygehuset til kommuner og almen praksis. På den måde undgår den ældre belastende skift mellem eget hjem og sygehuset, og kan efter en indlæggelse komme godt på plads derhjemme, f.eks. med ”følge-hjem” ordninger.

Planen bygger på faglige anbefalinger Sundhedsstyrelsen, der udkom tidligere på året. Du kan læse mere om aftalen her.