God ernæring hjælper ældre medicinske patienter

Som en forløber for regeringens højt profilerede nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, har Sundhedsstyrelsen netop udgivet sine faglige anbefalinger til indholdet af planen.

Af de mange anbefalinger er der særligt tre, der skiller sig ud for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Det gælder

  1.  Forebyggelse af sygdom og funktionsevnetab, hvor Sundhedsstyrelsen peger på tidlig opsporing af underernæring og uplanlagt vægttab.
  2. En kortlægning af udgående sygehusfunktioner – herunder ernæringsindsatser – der kan udbredes til andre regioner.
  3. En styrkelse af kompetencer i hjemmesygeplejen for udvalgte faggrupper, når det gælder blandt andet ernæring.

Ghita Parry er tilfreds med det store fokus på ernæring i planen, fordi gevinsterne ved god ernæring er til at få øje på.

Ja til tidlig opsporing

- Vi har længe kæmpet for systematiske ernæringsscreeninger. Vi ved, at ældre med en dårlig ernæringstilstand har ringere helbred, dårligere kræfter, har længere tid i sygehussengen og oftere bliver genindlagt. Og vi ved, at ældre, der er korrekt ernærede tager bedre i mod anden behandling, har bedre forløb og kommer sig hurtigere. Det er en fornuftig og rigtig investering i menneskers liv og trivsel, når ernæringsindsatsen er i top, siger hun.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger hviler på værdier som værdighed, patient- og pårørendeinddragelse samt sammenhængende forløb af høj kvalitet. Og det er der god musik i, mener Ghita Parry.

- Anbefalingerne spiller godt ind i de mange tiltag, der er i gang i øjeblikket som de nye kvalitetsmål og kræftpakke IV. Det er nødvendigt, at vi tænker mere på tværs af kommuner og regioner og sætter borgeren i centrum, mener Parry.

Brug fagfolk til opgaverne

Formanden for Kost & Ernæringsforbundet er dog bekymret for det ensidige fokus på sygeplejerskers opkvalificering.

- Sygeplejersker kan en ting, og vi ernæringsfaglige kan noget andet. Vi kan behandle med mad og måltider, vi kan foretage diætetisk vejledning og rådgivning, vi kan fremstille og servere korrekt og lækker mad og ernæring. Et dansk sundhedsvæsen skal være i verdensklasse, og det er vi, når vi bruger de rigtige fagfolk til opgaven. Det bidrager ikke kun til kvaliteten i det enkelte patientforløb, men løfter også kvaliteten samlet set, slutter Ghita Parry.

Læs alle anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen her.