Gode initiativer i listeriarapport

I 2014 igangsatte fødevareminister Dan Jørgensen (S) et kritisk eftersyn af den danske indsats overfor listeria. Det kom oven på et længerevarende forløb med bakterien, der på tragisk vis kostede menneskeliv.

- Efter det alvorlige listeriaudbrud sidste år var det mig magtpåliggende at få gået den danske listeriaindsats efter i sømmene. Det er nu gjort, og jeg er meget tilfreds med, at de internationale eksperter konkluderer, at der ikke er fundet anledning til kritik af den måde, vi gør tingene på i Danmark. Oven i købet får vi ros for at være i front på en række parametre, siger fødevareminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Forbrugerne skal kunne stole på, at fødevaresikkerheden er i top i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden søger at forbedre os. Vi kan være glade for, at vi har et godt system i Danmark, men vi skal ikke bruge denne rapport til at hvile på laurbærrene, men til at blive endnu bedre.

Kost & Ernæringsforbundet tilfreds

For nogle medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet trak bakterien også bøder og indskærpelser med sig. Her er formand Ghita Parry tilfreds med rapportens konklusioner. Hun har selv bidraget til eftersynet som formand for den ekspertgruppe, der så kritisk på listeriasagen i forhold til mad til risikogrupper.

- Jeg har hele tiden sagt, at alle har et ansvar – og myndighederne i særdeleshed. Det står også klart i rapporten. Vi tager selvfølgelig vores del af ansvaret på os, og derfor er det godt, at en central anbefaling er øget viden, bedre redskaber og materialer til de offentlige køkkener. Og ikke mindst, at den viden også kommer helt ud til det service- og sundhedspersonale, der ofte står for den endelige servering, siger hun.

Eksperterne foreslår i rapporten, at Danmarks indsats mod listeria kan styrkes yderligere på en række områder:

  • Mere viden om listeria – i køkkener der laver mad til risikogrupper samt bedre informering af risikogrupper
  • Mere viden om listeria i fødevarevirksomheder og i fødevarekontrollen
  • Mere målrettet prøveudtagning og bedre smittekildeopsporing
  • Mere forskning i listeria

Fødevareminister Dan Jørgensen oplyser, at han på baggrund af rapporten indkalder de politiske partier til forhandlinger om et nyt fødevareforlig, hvor listeriaindsatsen indgår som en del af forhandlingerne.

Læs hele rapporten her.

FAKTA
 

Rapportens 23 anbefalinger fordeler sig på seks temaer:

  • Tema 1: Viden om listeria til køkkener, der laver mad primært til risikogrupper
  • Tema 2: Viden om listeria og information til risikogrupper
  • Tema 3: Viden om listeria i fødevarekontrollen og i fødevarevirksomheder
  • Tema 4: Smittekildeopsporing og prøveudtagning
  • Tema 5: Initiativer fra brancher/erhverv
  • Tema 6: Forskning