Gode spisepauser er mere end mad og mætte maver

I daginstitutionerne er børnene vant til et stort fokus på mad og måltidet.  Mad og måltider bliver opfattet som sociale og læringsorienterede aktiviteter i den pædagogiske hverdag. Desuden er der i mange institutioner afsat god tid til måltidet, som skaber tryghed og glæde for børnene.

Men mange nye skolebørn og nye skolefamilier oplever store ændringer, når børnene begynder i skole. Særligt i forhold til mad- og måltidssituationen, hvor:

• børnene skal have madpakker med hver dag.

• der er ændrede rammer om spisepausen, der ofte er markant kortere end i dagtilbuddet.

• der stilles store krav om selvstændighed og selvhjulpenhed.

• der oftest kun er én voksen ad gangen blandt børnene.

Materialet findes til både indskoling og daginstitutioner, hvor sidstnævnte henvender sig til det kostfaglige og pædagogisk personale med ansvar for storbørnsgruppen.

Materialet kan anvendes i kombination med det øvrige brobygningsarbejde til skolen.
Legene og de pædagogiske aktiviteter i materialet hjælper børnene med at blive parate i forhold til at agere i nye rammer omkring måltidet samt i forhold til, at de skal have madpakke med i skole.
Materialet kan bruges i institutioner, som har såvel madpakke som madordning, ligesom det er muligt at tilpasse det til den konkrete børnegruppe og børnenes perspektiv.

Den Magiske Madkasse har til formål at bygge bro mellem storbørnsgruppen i daginstitutionen og indskolingen.

Læs mere og bestil materialet her.