Kontakt

Sundhedspolitisk konsulentMie Lauwersen

T: 3163 6607
E: mla@kost.dk

Godkendt klinisk retningslinje

  • "Identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats" - lyder titlen på den nye kliniske retninglinje.

I forbindelse med OK 11, besluttede Sundhedskartellet (SHK) og Kommunernes Landsforening (KL), at indgå et samarbejde om at udbrede evidenstankegangen i kommunalt regi. Udgangspunktet var at undersøge mulighederne for at lave kliniske retningslinjer, der kunne anvendes i kommunerne. Det er nu endt med godekendelsen af den kliniske retningslinje med den mundrette titel: "Identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats"

Lang proces

Arbejdet med den kliniske retningslinje har stået på gennem to år, og har resulteret i en generisk instruksskabelon, der skal styrke mulighederne for at ensrette, hvordan man i kommunerne, kan omsætte de kliniske retningslinjer til brugbare og handlingsorienterede instrukser.

Instruksen indeholder en fast del, med anbefalinger, der bør følges i forhold til den givne problemstilling og en del, hvor de enkelte kommuner kan beskrive, hvordan de rent faktisk følger, registrerer og sikrer opfølgning på de anviste indsatser.
 

Høje ambitioner

Ambitionerne har været at skabe præcedens for, hvordan kommunerne i fremtiden kan arbejde med evidens, og den helt glædelige nyhed ved arbejdet er, at der har været fokus på det tværprofessionelle  samarbejde, og at SHK’s organisationer har haft dygtige praktikere på tværs af professioner og arbejdsfelter til at vurdere hver problemstilling ud fra deres professions tilgang. Sammen er det lykkedes at finde et fælles fodslag, for hvordan vi tværprofessionelt i sidste ende kan hjælpe borgerne.
 

Kilde