Godt arbejdsmiljø i daginstitutionen

 Der findes desværre talrige eksempler på, hvad der sker, når man glemmer arbejdsmiljøet: uhensigtsmæssig indretning, forkerte maskiner og udstyr og dårligt indeklima. Selv i helt nyindrettede køkkener ses eksempler på dårligt arbejdsmiljø.

Uanset om I skal bygge et nyt eller renovere det eksisterende daginstitutionskøkken skal arbejdsmiljøet tænkes ind allerede i planlægningen. Der er masser af eksempler på, hvad der sker, når man glemmer arbejdsmiljøet: uhensigtsmæssig indretning, forkerte maskiner og udstyr og dårligt indeklima – selv i helt nyindrettede køkkener.

Det er ærgerligt – især fordi det med lidt omtanke sagtens kan undgås. Køkkenet skal tænkes både som et effektivt produktionsrum, hvor maden tilberedes, og en sikker arbejdsplads for medarbejderne.

Køkkenet skal samtidig være en integreret del af daginstitutionen og afspejle de pædagogiske og kostfaglige tanker, institutionen arbejder efter. Og det skal I tage højde for allerede i planlægningsfasen.

Få plads ved byggebordet

Som kostfagligt uddannede ved I bedst af alle, hvordan køkkenet bliver den mest velfungerende arbejdsplads for jer. Alligevel ser vi, at det tit er kommunens arkitekter, som får lov at bestemme, hvor stort køkkenet skal være, hvordan det skal indrettes og hvilket udstyr, der skal være.

Dette ud fra en æstetisk og arkitektonisk synsvinkel, i stedet for ud fra fornuftige, driftsmæssige og ikke mindst vigtige arbejdsmiljømæssige beslutninger om, hvordan køkkenet fungerer bedst til daglig.

Så når projekt- og senere byggeudvalget skal nedsættes, skal I sørge for få en plads ved bordet. Det er her, de vigtige beslutninger træffes.

Jo større mulighed I har for at få jeres synspunkter og forslag sagt højt, jo større er sandsynligheden for, at det nye køkken bliver velfungerende og indrettet, som I vil have det.

Mere viden og inspiration

I branchevejledningen ”Arbejdet i det gode køkken” kan du få mere viden om og inspiration til arbejdsmiljø og sikkerhed i daginstitutionskøkkener, f.eks. om indretning, udstyr, indeklima, psykisk arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering (APV).
I linket finder du også information og vejledning om daginstitutionskøkkener og arbejdsmiljø.