Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Gør det sunde valg til det lette valg

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] │ Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

Hellere et klap på skulderen end en løftet pegefinger. Det er essensen af Stine Mangaard Hansens filosofi, når hun vejleder kollegerne i Centralkøkkenet på Århus Universitetshospital i forebyggelse og sundhedsfremme.

− Den løftede pegefinger virker ikke. Meget oftere har den, jeg sidder overfor, brug for anerkendelse. Så selvom vi har retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om kost og motion, har jeg en meget pragmatisk tilgang til det, jeg gør. Jeg vil hellere hjælpe folk med at ændre deres adfærd med små, realistiske skridt end restriktive diæter med hurtige resultater. De holder sjældent på lang sigt.

Giver en følelse af fællesskab

Siden september sidste år har 26-årige Stine Mangaard Hansen haft ansvaret for et sundhedsfremmende projekt for de 100 medarbejdere og ledere i køkkenet. Med sig har hun uddannelsen som professionsbachelor med speciale i ernæring og fysisk aktivitet − og sit speciale om ’arbejdspladsen som sundhedsfremmende instans’, som hun og makkeren Mette Stenberg Larsen vandt Kost & Ernæringsforbundets Bachelorpris for i 2012.

− Det er sådan set en fortsættelse af det, jeg er i gang med nu, forklarer Stine Mangaard Hansen, som tilbyder alle et sundhedstjek: at blive målt og vejet, få målt taljevidde, blodtryk og blodsukker − og ud fra resultaterne at få lagt en individuel kost- og motionsplan.

− Derudover laver jeg fælles aktiviteter − pausegymnastik, walk and talk osv. Så selvom ikke alle i køkkenet har meldt sig til projektet, tror jeg på en afsmittende effekt. Kollegerne taler med hinanden om det, og det giver fællesskabsfølelse, siger Stine Mangaard Hansen, der definerer sin vigtigste opgave sådan:

− Både i projektet og i mit fag er det at formidle min sundhedsfaglige viden på en lettilgængelig og jordnær måde. Og så arbejder jeg holistisk − ser det hele menneske. Ud fra den livsførelse, den enkelte har, kommer jeg med forslag til ændringer. Det handler ikke kun om kost og motion − det mentale velvære og de psykologiske faktorer er også vigtige.

Drevet af at gøre en forskel

Sundhedsfremme-projektet løber til september. Men Stine Mangaard Hansen er sammen med en projektgruppe i gang med at støbe kugler til et nyt.

− Vi søger midler til et projekt om at optimere ernæringsindsatsen for patienterne på sengeafsnittene. Det betyder, at vi skal opkvalificere nogle af ernæringsassistenterne til måltidsværter, så de kan guide patienterne. Vi vil også gerne udvikle en måltidsalarm − i form af en app til smartphones − som går i gang på bestemte tidspunkter, så patienten bliver mindet om at spise.

Det, som driver Stine Mangaard Hansen, er oplevelsen af, at hun gør en forskel for andre.

− Når jeg for eksempel får en mere med til elastikøvelserne i pausen eller til at tage et stykke frugt eller en gulerod i stedet for kage.
Min opgave er at gøre det sunde valg til det lette valg. På længere sigt vil jeg gerne læse videre til kandidat i folkesundhedsvidenskab − fordi jeg ser sundhedsfremmende og forebyggende indsatser som essentielle i at fremme folkesundheden, og det vil jeg gerne være med til!

Samarbejdet ...

En stille vedholdenhed

Cheføkonoma Bente Sloth fra Århus Universitetshospital blev så inspireret af Stine Mangaard Hansens bachelorprojekt om sundhedsfremme på arbejdspladsen, at hun skred til handling.

− Jeg sad med i juryen da Stine fik Kost & Ernæringsforbundets bachelorpris, som Stine vandt, og jeg kunne se, at hun var knalddygtig. Vi fik en god snak til receptionen, og jeg blev så inspireret af begge dele og tænkte, at vi i køkkenet godt kunne bruge en kærlig hånd, både hvad kost og motion angår. Men det kræver både de helt rigtige kvalifikationer og den helt rigtige personlighed, fordi man skal være forsigtig, så man ikke støder og moraliserer, men derimod inspirerer folk til at gøre noget nyt. Det mente jeg, at Stine havde, og derfor ansatte jeg hende.

Hvilken indsats og forskel, mener du, at Stine gør i sin funktion?

− Vi har tabt os op mod 200 kg tilsammen, så det er jo en ret målbar indsats. Det, at hun fastholder vores fokus på kost og motion, gør, at flere af os nu tænker over, hvordan vi kan være bedre ved os selv. Hvis man skal kunne holde til det tunge og belastende arbejde i et køkken, er det vigtigt at være i god form, og her har Stine ydet en væsentlig indsats.

Hun har en stille vedholdenhed, som er vigtig, fordi vi andre er så optaget af driften, at det kan være et tungt læs at trække. Der er ingen tvivl om, at Stine og hendes uddannelse har været lige i øjet for os.

MINE VIGTIGSTE ARBEJDSREDSKABER

MIN LOMMEREGNER: Den er uundværlig, når jeg arbejder med kostplanlægning, næringsberegner og udregner energibehov. 

BLODTRYKSMÅLER: Jeg måler blodtrykket, når jeg laver sundhedstjek. Jeg har anbefalet et par medarbejdere at gå til egen læge, fordi deres blodtryk var for højt.

SKRIDTTÆLLER: Der er stor forskel på, hvor meget de ansatte går, afhængigt af om de er på kontoret eller i produktionen. Skridttælleren kan motivere dem til de anbefalede 10.000 daglige skridt.

MIN COMPUTER: Jeg laver opslag til køkkenet, skriver sundhedsprofiler, fører logbog for, hvor langt vi er, osv. Og så bruger jeg surveymonkey.com til at indsamle og ordne data.

FAKTA

Mestre i mad og sundhed

Kost & Ernæringsforbundet har undersøgt kost-, ernærings- og sundhedsfagliges arbejdsfelter. Undersøgelsen kortlægger fire felter: behandling og vejledning, ledelse, sundhedsfremme og forebyggelse og professionel forplejning. Fagbladet interviewer et medlem fra hvert felt. Denne gang en 'forebygger'.

Se professionsrapporten

www.kost.dk/mestre-i-mad-og-sundhed-2

 

BLÅ BOG

 

Stine Mangaard Hansen
26 år

Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i ernæring og fysisk aktivitet. Vandt sammen med Mette Stenberg Larsen Kost & Ernæringsforbundets Bachelorpris i 2012 for projekt om “Arbejdspladsen som sundhedsfremmende instans.” Siden september 2012 ansat i Centralkøkkenet på Århus Universitetshospital. Driver firmaet Kvit & Fit, som rådgiver i kost og motion: www.kvit-fit.dk